W przypadku inwestycji polegających na budowie budynku mieszkalnego dla
zachowania prawa do ulgi odsetkowej musi być spełniony warunek, iż
zakończenie przedsięwzięcia nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym
uzyskano pozwolenie na budowę – informuje Gazeta Prawna. To samo dotyczy nadbudowy lub rozbudowy
budynku na cele mieszkalne lub przebudowy (przystosowania) budynku
niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele
mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie
spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

dom_kalkulator.jpgMomentami kluczowymi z jednej strony jest wydanie pozwolenia na budowę,
nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę (przystosowanie) budynku, a z
drugiej – potwierdzenie określonym w przepisach prawa budowlanego
pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego lub, w razie braku
obowiązku jego uzyskania, zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego
budynku – zaznacza dziennik.

Jeśli dla przykładu podatnik zaciągnął kredyt budowlano-hipoteczny na
budowę własnego domu i rozpoczął inwestycję w grudniu 2006 r., musi -
dla zachowania prawa do odliczania odsetek od kredytu – zakończyć ją
najpóźniej 31 grudnia 2008 r – czytamy dalej.