Rainer Walter – Tłumaczył Andrzej Machalski

W celu powiększenia zakresu plastyczności pap bitumicznych modyfikuje się masę bitumu podestylacyjnego za pomocą określonych rodzajów polimerów (głównie kauczuku syntetycznego). Zależnie od rodzaju dodanego polimeru, rozróżnia się bitumy elastomerowe i bitumy plastomerowe.

Wskazówki praktyczne

Bitumy elastomerowe
Do modyfikacji służy styren-butadien-styren.
Bitumy elastomerowe wykazują objawy sprężystego zachowania się (są “gumopodobne”), są giętkie nawet w niskich temperaturach i wysoce odporne na procesy starzenia się.
Zastosowanie: na powłokę kryjącą papy bitumiczno-elastomerowej.

Bitumy plastomerowe
Do modyfikacji służy ataktyczny polipropylen.
Bitumy plastomerowe zachowują się termoplastycznie (zjawisko szybko występujące), mają wysoki punkt mięknienia i dużą odporność na starzenie się. Dzięki wysokiej odporności bitumów plastomerowych na promieniowanie UV, papy z tych bitumów mogą być stosowane na warstwę wierzchniego pokrycia nawet bez posypki łupkowej.
Zastosowanie: na powłokę kryjącą papy bitumiczno-plastomerowej.
Na warstwę wierzchnią pokryć dachowych zaleca się dziś z reguły tylko papy bitumiczno-polimerowe.

Literatura
PN-B-24000:1997. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24006:1997. Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24625:1998. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco.
Masa asfaltowo-kauczukowa. Aprobata techniczna 1011/94 Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1999, Warszawa.
Masa bitumiczna. Aprobata techniczna nr 2751/97-AT-15 Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1999, Warszawa.
Masa bitumiczno-polimerowa. Aprobaty techniczne nr, nr 1054/94, 2159/96-AT-15 Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1999, Warszawa.
DIN 52123. Pr.fung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen (Badanie pap bitumicznych i bitumiczno-polimerowych).
DIN 52132. Polymerbitumen-Dachdichtungsbahnen (Bitumiczno-polimerowe papy dachowe).
DIN 52133. Polymerbitumen-Schwei§bahnen (Bitumiczno-polimerowe papy zgrzewalne).