Szczegółowe opisy materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, i innych, oraz ich zachowania w ogniu.

Warunki i przepisy wpływające na realizację obiektu budowlanego, wpływ regulacji z zakresu gospodarki przestrzennej na proces inwestycyjny, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Umowy są nieodzownym elementem procesu budowy. Poradnik przedstawia umowy i zobowiązania, uregulowania prawne, rodzaje umów, zestawienie ich zalet i wad oraz przykłady umów budowlanych.

Poradnik opisujący możliwości komputerów we wspomaganiu procesu podejmowania optymalnych decyzji podczas realizacji inwestycji. Przykłady oparto na podstawie programu MS Project służącego do zarządzania projektami.

Opis instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych, odgromowych i przciwpożarowych.

Optymalne rozwiązania instalacji telewizyjnej, satelitarnej, kablowej i domofonowej w domach i mieszkaniach. Pomagamy zaplanować i wykonać prawidłową instalację oraz dobrać odpowiednie urządzenia.

Nowoczesne instalacje centralnego odkurzania – montaż, użytkowanie i konserwacja. Sposoby instalacji centralnego odkurzacza w różnych warunkach, fotoporadniki ilustrujące montaż, eksploatację i konserwację urządzeń.

Poradnik pomagający ocenić stan zabezpieczeń w domu/mieszkaniu, poznać obecne możliwości zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych i wybrać dla siebie najlepsze.

Poradnik traktujący o przekazywaniu obiektu do eksploatacji w świetle prawa, podmiotach przekazujących i przejmujących, procedurach i dokumentach odbioru końcowego oraz dokumentacji wymaganej do prawidłowej eksploatacji obiektu.

Stropy i stropodachy, dachy i ich różne pokrycia oraz zalecenia do izolacji i ochrony.

Przygotowanie terenu pod budowę domu i jego otoczenia. Organizacja placu budowy.

Sposoby tworzenia izolacji przeciwwilgociowych, termicznych, powietrznych i innych.

Opis budowania z betonu, specyfikacje materiałów (także w zastosowaniach specjalnych) oraz zalecenia do eksploatacji.

Sposoby tworzenia konstrukcji z drewna, opisy materiałów oraz zalecenia do ochrony i konserwacji.

Opis konstrukcji murowanych, metalowych, rusztowań budowlanych.

Wykonywanie otworów okiennych, opisy konstrukcji i materiałów dla okien ściennych i dachowych oraz drzwi.

Pojedyncze teksty dotyczące różnych aspektów związanych z budonictwem. Wraz ze wzrostem liczby tekstów będą wyodrębniane z nich niezależne poradniki.

Poradnik prezentujący wiedzę z zakresu doboru i układania paneli podłogowych.

Opis materiałów i metod tworzenia posadzek betonowych, kamiennych, drewnianych i innych.

Poza budynkiem – prace wykończeniowe wokół domu.
Kładzenie nawierzchni na działce i w ogrodzie.

Metody i zalecenia do układania glazury, terakoty, gresów i innych płytek ceramicznych.

Stawianie ścian wewnętrznych, montaż konstrukcji g-k, zalecenia do tynkowania, krycia i malowania ścian.