Eksploatacja -

Przekazanie do eksploatacji

Termomodernizacja budynków już od ponad 10 lat jest w Polsce wspierana przez państwo na mocy prawa. Jest ona jak dotychczas jedynym istotnym elementem polityki państwa... Czytaj więcej
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy i rozbiórki obiektów... Czytaj więcej
 
Rodzaje podmiotów przekazujących obiekty do eksploatacji Współczesna praktyka inwestycyjna wykształciła szereg uczestników procesu inwestycyjnego przygotowanych... Czytaj więcej
 
Różnorodność modeli organizacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rozwój rynku nieruchomości spowodował kształtowanie się nowych form podmiotów... Czytaj więcej
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane nie reguluje procedury odbioru końcowego obiektu budowlanego, jak również nie wprowadza obowiązku jego dokonania. Obiekty... Czytaj więcej
 
Szczególny element przekazywania obiektu do eksploatacji stanowi operacja rozruchu, której celem jest sprawdzenie osiągania przez... Czytaj więcej
 
Następujące dokumenty lub grupy dokumentów winny stanowić załącznik do protokołu odbioru końcowego obiektu: Grupa I – Dokumenty podstawowe 1. Decyzja o... Czytaj więcej
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy utrzymania obiektów budowlanych, poświęcających... Czytaj więcej
 
Właściciel lub zarządca przejmujący obiekt do eksploatacji winien otrzymać od strony przekazującej komplet załączników do protokołu... Czytaj więcej