Różnorodność modeli organizacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rozwój rynku nieruchomości spowodował kształtowanie się nowych form podmiotów przejmujących obiekty do eksploatacji.

Rodzaje podmiotów przejmujących obiekty do eksploatacji
Poniżej wymieniono typowe ich przykłady występujące na rynku krajowym.

 • Inwestor Bezpośredni
  - podmiot przejmujący w przypadku nieskomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

 • Inwestor Zastępczy
  - podmiot przejmujący przy udziale inwestora bezpośredniego, działający w jego imieniu i na jego rzecz.

 • Zarządzający Przedsięwzięciem (Project Manager)
  - podmiot przejmujący przy udziale inwestora bezpośredniego.

 • Deweloper
  - inicjator i organizator inżynierii finansowej przedsięwzięcia inwestycyjnego, realizujący zadanie na sprzedaż lub wynajem.

 • Zarządzający Nieruchomością
  - podmiot przejmujący przy udziale inwestora bezpośredniego, wyspecjalizowany w dziedzinie eksploatacji i administracji.

  Ponadto na rynku pojawiły się wyspecjalizowane firmy doradcze wspomagające inwestorów w procedurach przejmowania obiektów do eksploatacji.