Ludger Krogmann – Tłumaczył Andrzej Machalski

Chomąta ze stali płaskiej są to kształtki z blachy stalowej o hakowatym wycięciu. Są stosowane z reguły jako połączenia – wytrzymałe na rozciąganie – belek drewnianych z elementami żelbetowymi (rys. 1) lub nośnymi elementami stalowymi (rys. 2).


Chomąta ze stali płaskiej są wyrabiane z ocynkowanej blachy stalowej (stal St 3) o grubości 3 i 4 mm.
Mocowanie odbywa się zasadniczo gwoździowkrętami danego producenta chomąt, przy zachowaniu brzegowych odstępów gwoździ według norm. Minimalna szerokość belki pokazana jest na rysunku 2, gdzie s – głębokość wbijania gwoździ, na przykład 40, 50 mm.