Horst Wild – Tłumaczył Wiesław Słowik
Okno składa się z wielu części, które w języku fachowym mają specjalne określenia. Aby uniknąć nieporozumień w opisach i w specyfikacjach zamówień, terminy określające poszczególne części okna powinny być zgodne z przedstawianymi i opisanymi w normach.

http://graf.dom.pl/../wp-content/uploads/2009/02/techn_200029_2.gif

Literatura
DIN 68121 Teil 1 09.93. Holzprofile f.r Fenster und Fenstert.ren (Profile drewniane do wyrobu okien i drzwi okiennych).