Rainer Walter – Tłumaczył Andrzej Machalski

Przez folie z tworzyw sztucznych rozumie się zarówno folie rolowe z tworzywa sztucznego, jak i z kauczuku syntetycznego. Przy wodochronnym izolowaniu dachów płaskich folię rolową z tworzyw sztucznych układa się jednowarstwowo. Grubość folii powinna wynosić co najmniej 1,2 mm.

Produkcja folii z tworzyw sztucznych odbywa się albo w kalandrze (ogrzewanym systemie walców prasujących pod dużym ciśnieniem plastyczny materiał do określonego wymiaru), albo w prasie ślimakowej (wytłaczarce) wytłaczającej materiał w reżimie pracy ciągłej. Wytłaczarki są też zwane ekstruderami.

Rodzaje – Wskazówki praktyczne
Folie z tworzyw sztucznych używane do izolacji wodochronnych dachów płaskich dzielą się na termoplasty (plastomery) i elastomery.
Termoplasty dają się formować na gorąco, to znaczy stają się formowalne pod wpływem ciepła i zależnie od temperatury nawet mogą płynąć. Przy ochłodzeniu formowalność zanika.
Elastomery dzięki luźnemu usieciowaniu cząsteczek, także bez domieszek zmiękczających, są sprężyste jak guma. W przeciwieństwie do termoplastów, w zakresie temperatur do maksimum 200 !C, są one niewrażliwe na temperaturę i ich struktura cząsteczkowa w tym zakresie nie zmienia się. Najczęściej stosowanymi tworzywami sztucznymi do folii wodochronnych są PVC, EPDM, EVA, ECB i PIB (tablica 1).Układanie
Folie rolowe z tworzyw sztucznych chroni się przed podrywaniem przez ssanie wiatru za pomocą mocowania, przyklejania lub dodatkowego obciążenia.

Na foliach termoplastycznych łączenie szwów następuje przez:

 • łączenie w wyniku spęcznienia – strefa szwu zostaje zmiękczona odpowiednim do tego celu rozpuszczalnikiem, następnie wstęgi folii łączy się ze sobą jednolicie pod ciśnieniem,
 • zgrzewanie gorącym powietrzem – zgrzewane tworzywo zostaje uplastycznione zgrzewarką na gorące powietrze, ogrzane wstęgi łączy się ze sobą jednolicie pod ciśnieniem,
 • taśmy uszczelniające – niektóre wstęgi z tworzywa sztucznego zaopatruje się fabrycznie w taśmę uszczelniającą, stanowiącą miejsce szwu i pokrytą ochronnym paskiem folii. Alternatywą może być również oddzielna taśma przyklejana na budowie w miejscu szwu.

  Na foliach elastomerowych łączenie szwów następuje przez:

 • kleje kontaktowe – klejone powierzchnie łączy się ze sobą klejem kontaktowym,
 • kleje “na gorąco” w postaci taśmy – do łączenia służą specjalne tworzywa sztuczne, które przez ogrzanie roztapia się, w takim stanie wykazują bardzo wysoką siłę klejenia,
 • taśmy uszczelniające.

  Literatura
  SACCHTLIN H.-J.: Kunststoff-Taschenbuch (Podręcznik tworzyw sztucznych). Heuser-Verlag, M.nchen 1995.
  Izolacja przeciwwilgociowa aprobaty nr, nr 2871/97-AT-15, 2849/97-AT-15, 3110/98-AT-15; izolacja wodochronna aprobaty nr, nr 2871/97-AT-15, 3110/98-AT-15 Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1999, Warszawa.
  DIN 16726. Kunststoff-Dachbahnen. Kunststoff-Dichtungsbahnen. Pr.fungen (Folie dachowe z tworzyw sztucznych. Folie wodochronne z tworzyw sztucznych. Badania).
  DIN 16729. Kunststoff-Dachbahnen und Kunststoff-Dichtungsbahnen aus Ethylencopolymerisat-Bitumen (ECB). Anforderungen (Folie dachowe i folie wodochronne z tworzyw sztucznych z kopolimeru etylenu z bitumem (ECB). Wymagania).
  DIN 16730. Kunststoff-Dachbahnen aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P), nicht bitumenvertr-glich. Anforderungen (Folie dachowe z tworzyw sztucznych ze zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-P) nie tolerującego bitumu. Wymagania).
  DIN 16731. Kunststoff-Dachbahnen aus Polyisobutylen (PIB), einseitig kaschiert. Anforderungen (Folie dachowe z tworzyw sztucznych z poliizobutylenu (PIB) jednostronnie fakturowane. Wymagania).
  DIN 16734. Kunststoff-Dachbahnen aus weichmacherhaltigem Polyvinychlorid (PVC-P) mit Verst-rkung aus synthetischen Fasern, nicht bitumenvertr-glich. Anforderungen (Folie dachowe z tworzyw sztucznych ze zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-P) wzmocnione włóknem syntetycznym, nie tolerujące bitumu. Wymagania).
  DIN 16735. Kunststoff-Dachbahnen aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P) mit einer Glasvlieseinlage, nicht bitumenvertr-glich. Anforderungen (Folie dachowe z tworzyw sztucznych ze zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-P) z włókniną szklaną, nie tolerujące bitumu. Wymagania).
  DIN 16736. Kunststoff-Dachbahnen und KunststoffDichtungsbahnen aus chloriertem Polyethylen (PE-C), einseitig kaschiert. Anforderungen (Folie dachowe i folie wodochronne z tworzyw sztucznych z chlorowanego polietylenu (PE-C) jednostronnie kaszerowane. Wymagania).