Detlef Stauch – Tłumaczył Kazimierz Dąbrowski

Dachówki karpiówki są wypalane z glinianej masy. Są one wytwarzane pasmowo i dlatego nie mają żłobkowań.
W zależności od wykrzywienia i wichrowatości rozróżnia się karpiówki I i II gatunku. Nie ma to wpływu na wodonieprzepuszczalność, odporność na mróz i wytrzymałość.

Wymagania stawiane dachówce karpiówceW zależności od kształtu można rozróżnić kilka rodzajów dachówek karpiówek (rys. 1)


Wskazówka praktyczna
Kształt dachówki ma wpływ nie tylko na jej wygląd, lecz również na całość dachu. Kształt dachówki i dachu powinny być ze sobą zgrane.

Dachówka karpiówka może być układana w następujący sposób:

 • podwójnie,
 • w koronkę,
 • pojedynczo z gontem.

  Przy kryciu dachówką podwójnie na każdej łacie dachowej leży jedynie jeden rząd dachówek. Poszczególne rzędy są przesunięte o pół szerokości w stosunku do rzędu leżącego niżej. W ten sposób powstaje pokrycie przez przewiązanie. Następny trzeci rząd dachówek winien przekrywać rząd pierwszy o pół wysokości dachówki.

  Przy kryciu w koronkę na każdej łacie leżą dwa rzędy dachówek. Dolna warstwa nazywa się podporową, druga, górna – pokrywającą. Dachówki każdego rzędu są tu również przesunięte o pół szerokości, co tworzy wiązanie dachowe. Dachówki warstwy podporowej leżą w jednej linii od okapu do kalenicy, podobnie warstwy pokrywające. Wiązania dachowe, tj. każde 2 rzędy są przesunięte względem siebie o pół wysokości dachówki (zakład) co zapewnia szczelność pokrycia.

  Przy pokryciu pojedynczym z gontem tylko jeden rząd dachówek leży na każdej łacie. Pokrywa on rząd leżący niżej bez przesunięcia, tak, że fugi obu warstw leżą w jednej linii od okapu do kalenicy. Pod każdą fugą umieszczone są cienkie gonty z drewna.

  Poszczególne rzędy kładzione są na zakład równy połowie wysokości dachówki. To pokrycie stosuje się jedynie w dachach o mniejszym znaczeniu (stajnie, stodoły).


  W stosunku do tych trzech sposobów krycia dachówką karpiówką stosowane są powszechnie uznane zasady w odniesieniu do spadku dachu.

  Krycie dachówką podwójnie min. 30!,
  Krycie dachówką w koronkę min. 30!,
  Krycie pojedyncze z gontem min. 40!.

  Przy braku spełnienia powyższych warunków odnośnie do pochylenia, lub przy podniesionych wymaganiach, konieczne są – jak przy każdym kryciu ceramicznym odpowiednie dodatkowe zabezpieczenia. Przy kryciu dachówką karpiówką minimalny zakład zależy od kąta pochylenia dachu.  Maksymalna odległość pomiędzy łatami dachu (mLW) w przypadku dachówki karpiówki wynika z długości dachówek (L), minimalnego zakładu (MHf) i sposobu krycia.

  Podwójne krycie: mLW = (L – MHf) : 2
  Krycie w koronkę mLW = L – MHf
  Krycie z gontemm LW = L – MHf

  Powierzchnię dachu należy podzielić w zależności od rodzaju pokrycia, szerokości i odległości między łatami w kierunku krokwi i okapu. Pokrycie dachówką karpiówką można wykonywać jako lewostronne, tj. w kierunku z lewa na prawo lub odwrotnie. Na początek i zakończenie rzędów można przygotować odpowiednie niepełne dachówki. Wytwórcy dachówek proponują jednak również dużą liczbę pomocniczych dachówek w postaci dachówek okapowych, kalenicowych, szczytowych, połówek itp.

  Przy pokryciach dachówką karpiówką mogą być wykonywane również pokrycia koszy. Poza tym są możliwe, jak przy wszystkich pokryciach, dachówką, metalowe kosze.

  Literatura
  Regeln f.r Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen, Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks Kżln (Zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i cementowymi).
  Enwurf-Fachregel f.r die Ausf.hrung von Dachsteinen, Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Kżln (Zasady projektowania pokryć dachowych dachówkami ceramicznymi i cementowymi).
  IFD-Empfehlungen f.r die Ausf.hrung von Dacheindeckungen mit Tondachziegeln und Betondachsteinen (deutsch/englisch/franzżsisch), Internationale Fżderation des Dachdeckerhandswerks, Kżln (IFD- Zalecenia w zakresie wykonawstwa pokryć dachowych dachówkami ceramicznymi i cementowymi).
  STERLY H.J., B-TTCHER H., WALTER H.: Details rund ums Ziegeldach. Kżln 1993 (Szczegóły na temat dachu krytego dachówką).
  PN-75/B-12020. Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gęsiory.
  PN-75/B-12029. Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gęsiory ceramiczne. Badania.
  DIN EN 538. Dachówka; wymagania, badania, nadzór.