Dietmar Klausen – Tłumaczył Andrzej Machalski

Dachówki cementowe są stosowane do krycia dachów nachylonych (nachylenie > 20!). Cementowe kształtki (dachówki fasonowe), na przykład kalenicowe, narożowe, szczytu dachu i kątowe – spełniają specjalne funkcje jako uzupełnienie dachówek.

Cechy
Dachówki są produkowane z zaprawy na piasku kwarcowym, w prasach ceglarskich i zagęszczane przez walce prasujące. Surowcami wyjściowymi są cement, naturalny piasek kwarcowy i pigmenty barwne na bazie tlenku żelaza. W celu zmiany określonych właściwości zaprawy można dodawać inne materiały i środki. Powierzchnie dachówek są najczęściej gładkie; chropowate powierzchnie uzyskuje się przez wpiekanie granulatu barwnego.

Według kształtu rozróżnia się:

 • dachówki z zakładką (IL), profilowane lub płaskie,
 • dachówki bez zakładki (NL),
 • dachówki z regularną krawędzią przednią (RF),
 • dachówki z nieregularną krawędzią przednią (IF).

  W rezultacie różnorodności modeli, dachówki mają różne wymiary. Łączne długości dachówek wynoszą zwykle 420 mm i średnie szerokości licowe 170, 200 i 300 mm.

  Wymagania
  DIN EN 490 wymienia następujące wymagania materiałowe, które należy badać: długość zawieszenia (l1 ), prostokątność, szerokość licową (cw ), równość, otwory mocujące, nośność, wodoszczelność, mrozoodporność, noski do zawieszania.

  Dachówki oznakowuje się według normy, jak następuje (przykład):

  dachówka cementowa EN 490-IL-30-RF-300×330-4,5, EN 490 – główny numer normy,
  IL – z zakładką,
  30 – wysokość profilu d w mm (por. rys. 1),
  RF – regularna krawędź przednia,
  300 – szerokość licowa cw w mm (por. rys. 2),
  330 – długość zawieszenia l1 w mm (por. rys. 3),
  4,5 – masa w kg.

  Instrukcje układania
  Instrukcje producentów dachówek dotyczące układania.

  Literatura
  GRANZ, A., BLUME, F.: Dachsteine aus Beton nach Europ-ischer Normung. Beton + Fertigteil-Jahrbuch 1995, (Dachówki cementowe według normalizacji europejskiej) 43. Ausgabe. str. 68-76. Bauverlag, WiesbadenBerlin 1995
  PN-63/B-10243. Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
  Dachówka cementowa. Aprobaty techniczne nr 2004/95-K, 2047/95-Z, 2048/95-Z, 2322/96-AT-15 Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1998, Warszawa.
  VOB/C – DIN 18338 (12.92). Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten (Roboty pokrywcze i izolacyjne dachowe).
  DIN EN 490 (05.94). Dach- und Formsteine aus Beton; Produktanforderungen (Dachówki i kształtki cementowe; wymagania wobec wyrobów).
  DIN EN 491 (05.94). Dach- und Formsteine aus Beton; Pr.fverfahren (Dachówki i kształtki cementowe; metody badań).
  Braas Handbuch 95/96 (Poradnik firmy Braas).