Klaus J. Galil-a – Tłumaczył Wiesław Słowik

Jest to drewno iglaste (świerk, jodła), spełniające minimalne wymagania i odpowiadające określonym standardom jakościowym. DLK jest najczęściej stosowane do budowy drewnianych budynków mieszkalnych.

Wymagania
Drewno lite konstrukcyjne (DLK) powinno spełniać następujące wymagania:

 • stopień wysuszenia odpowiadający zawartości wody poniżej 18%,
 • utrzymanie założonych wymiarów po wysuszeniu oraz ich stabilność,
 • odpowiedni wygląd oraz jakość powierzchni,
 • respektowanie standardowych przekrojów oraz standardowych długości.

  W tej grupie materiału – drewna litego konstrukcyjnego rozróżnia się materiał na elementy widoczne (DLK-Wi) i na elementy niewidoczne (DLK-NWi).  Wskazówki praktyczne
  Przy programowaniu zakupu należy brać pod uwagę, że DLK doraźnie jest dostępne w określonych standardowych przekrojach i długościach.

  Co do drewna budowlanego, w sprzedaży znajdują się następujące handlowe przekroje i długości (tabl. 2).
  W związku z rosnącymi wymaganiami jakościowymi, stosowanie DLK jest zalecane zawsze wtedy, gdy wymagany jest określony standard jakościowy.

  Ma to miejsce zwykle w heblowanych widocznych elementach ścian stolcowych, oranżerii oraz drewnianych domów mieszkalnych.