Horst Wild
- Tłumaczył Andrzej Machalski

Drewno warstwowe (laminat drzewny) z oklein (fornirów) (niem. skrót FSH) jest rozprowadzane pod handlową nazwą Kerto i Microllam (LVL). Jest ono produkowane z fornirów (oklein) łuszczonych z drewna iglastego, grubości około 3 mm i długości minimum 1,20 m, sklejanych klejem fenolowym. Przebieg włókien w okleinach jest albo (zwykle) równoległy do kierunku wzdłużnego drewna warstwowego (typ Kerto-S), albo po większej części równoległy a przy niektórych warstwach prostopadły do kierunku wzdłużnego (typ Kerto-Q). Forniry jednej warstwy są ze sobą łączone przez ukosowanie brzegów lub na zakład.

Wskazówki praktyczne
Drewno warstwowe z fornirów może być stosowane w szerokim zakresie, w których zezwala się na stosowanie zwykłego drewna warstwowego, jeśli w świadectwach dopuszczenia nie postanowiono inaczej.

Drewno warstwowe z oklein typu Q można stosować także do płaskich dźwigarów powierzchniowych, np. jako płytę.

Co do ochrony drewna, to należy postępować jak przy zwykłym drewnie warstwowym odpowiednio do norm. Dzięki istniejącym rysom złuszczeniowym, drewno warstwowe z oklein (fornirów) pozwala się stosunkowo łatwo impregnować w całym przekroju, tak że po takiej impregnacji może być stosowane nawet w niekorzystnych warunkach klimatycznych.

Wymiary
Drewno warstwowe z fornirów jest dostarczane w następujących wymiarach:
Kerto-Q Grubości: 21 do 75 mm (zmienność co 6 mm) Format: max. 2300 x 1820 mm
Kerto-S Grubości: 27 do 69 mm (zmienność co 6 mm) Format: max. 2300 x 1820 mm
Microllam LVL Grubości: 44 do 89 mm (zmienność co 6 mm) Format: max. 2000 x 610 mm

Oznakowanie
Przedmiot dopuszczenia, znak i dane producenta, numer dopuszczenia, nadzorujący instytut, rodzaj drewna warstwowego.

Literatura
Płyta drewnopochodna laminowana aprobaty nr, nr 2831/ 98-AT-15, 2906/98-AT-15; płyta warstwowa 50 numerów aprobat technicznych Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1999, Warszawa.