Horst Wild – Tłumaczył Andrzej Machalski

Drzwi uchodzą za antywłamaniowe, jeśli w stanie zamkniętym i zaryglowanym zapobiegają przez określony czas (czas oporu) próbom włamania z użyciem przemocy fizycznej (DIN V 18103). Ta norma tymczasowa obowiązuje dla drzwi rozwieranych jedno- i dwuskrzydłowych, jak również drzwi przesuwnych łącznie ze stałą lub ruchomą częścią boczną albo górną. Drzwi balkonowe lub tarasowe traktuje się jak okna.

Przemoc fizyczna w sensie tej normy to działanie sił przez użycie siły włamywacza:

 • zarówno bez narzędzi (np. uderzenie pięścią, kopnięcie, uderzenie ramieniem, rzucenie się ciałem),
 • jak i z narzędziami.

  Czas oporu jest to minimalny czas, podczas którego drzwi powinny opierać się atakom (próbom włamania) w celu ich otwarcia lub zrobienia otworu umożliwiającego przejście.

  Sprawdzenie czasu oporu następuje przez badanie w uznanej placówce badawczej.

  Drzwi dzieli się na klasy odporności ET 1, ET 2 lub ET 3 (tabl. 1) odpowiednio do ich oporu powstrzymującego włamanie. Klasy odporności mogą być przyporządkowane określonym typom sprawców i ich przypuszczalnemu trybowi postępowania przy próbach włamania. Dlatego użytkownik powinen wziąć pod uwagę różne możliwe okoliczności.


  Zalecenia
  Przy współpracy z policją kryminalną opracowano zalecenia co do stosowania różnych klas odporności, przedstawione w tablicy 2.  Części składowe
  Częściami składowymi drzwi antywłamaniowych są co najmniej:

 • ościeżnica drzwiowa,
 • środki mocujące, np. kotwy, niezbędne do zamocowania ościeżnicy w przylegającej ścianie (w strefie ościeża, nadproża i ewentualnie podłogi),
 • jedno lub kilka skrzydeł drzwiowych, włączając wszystkie zamki, blokady, zawiasy, szyny prowadzące, okucia itd.

  Zależnie od konstrukcji mogą do tego być zaliczone też inne części składowe:

 • stałe lub ruchome części boczne, ewentualnie razem z ich okuciami,
 • stałe lub ruchome części górne, ewentualnie razem z ich okuciami,
 • samozamykacze podłogowe,
 • samozamykacze górne.
 • wizjer (judasz),
 • otwór do wrzucania listów,
 • środki izolujące i uszczelniające,
 • elektryczny otwieracz drzwi (domofonowy),
 • systemy kontroli dojścia.

  Tworzywa
  Nie przepisuje się dla drzwi antwłamaniowych żadnych określonych tworzyw. Mogą być więc wykonywane z drewna, materiałów drewnopochodnych, metalowe i z tworzyw sztucznych, jak również kombinacji różnych materiałów.

  Oszklenia i wypełnienia
  Oszklenia muszą z reguły odpowiadać – zależnie od klasy odporności drzwi – klasom B 1, B 2 lub B 3 (DIN 52290) (tabl. 3).

  Wypełnienia z innych tworzyw powinny oczywiście spełniać wymagania stawiane oszkleniom (wg tabl. 3).

  Zamocowania oszkleń i wypełnień nie powinny być rozłączalne od strony możliwego ataku. Powinny one móc przejąć na siebie siły naporu (siła statyczna, siła dynamiczna (uderzeniowa), siła od narzędzi).

  Zamki i okucia
  Zależnie od klasy odporności drzwi, należy stosować odpowiednie zamki i okucia wymienione w tabl. 3. Przy stosowaniu innych zamków, bębenków zamkowych i okuć, należy sprawdzić czy wykazują one – na podstawie badań – porównywalne cechy bezpieczeństwa.

  Zawiasy drzwiowe
  Zawiasy drzwiowe powinny wytrzymać siły określone dla poszczególnych klas odporności. Przy zawiasach znajdujących się na zewnątrz należy zakładać zabezpieczenia przed manipulowaniem nimi.

  Wbudowywanie
  Wbudowanie drzwi antywłamniowych powinno być dokonywane według instrukcji producenta. Zleceniodawca powinien otrzymać od firmy wykonawczej – ewentualnie od producenta – potwierdzenie, że wbudowanie było prawidłowe.

  Oznakowanie
  Drzwi antywłamaniowe powinny być trwale oznakowane przez producenta, np. w postaci tarczki w strefie przylgi. Tarczka oznakowania przy otwartych drzwiach powinna być łatwo czytelna i zawierać co najmniej następujące dane:
  a) określenie normy,
  b) określenie wyrobu,
  c) nazwę producenta,
  d) numer i datę świadectwa badania,
  e) nazwę placówki badawczej,
  f) rok produkcji.  Literatura
  KRATZ, GfNTER: Sicherheitstechnik – Einbruchschutz. (Technika bezpieczeństwa – ochrona przed włamaniem). Werner Verlag, D.sseldorf 1990.
  MfLLER, RfDIGER: Hauseingangst.ren aus Holz (Drzwi wejściowe do budynku drewniane). Bauverlag, Wiesbaden-Berlin 1988.
  PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
  PN-89/B. Drzwi. Metody badań odporności na włamanie.
  PN-89/B-06085. Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła.
  DIN V 18103. T.ren; Einbruchhemmende T.ren; Begriffe, Anforderungen, Pr.fungen und Kennzeichnung (Drzwi; Drzwi antywłamaniowe; Pojęcia, wymagania, badania i oznakowanie).
  DIN 18257. Baubeschl-ge; Schutzbeschl-ge; Begriff, Ma§e, Anforderungen und Kennzeichnung (Okucia budowlane; Okucia ochronne; Pojęcie, wymiary, wymagania i oznakowanie).
  DIN 52290 T.3. Angriffshemmende Verglasungen; Pr.fung auf durchbruchhemmende Eigenschaft gegen Angriff mit schneidf-higem Schlagwerkzeug und Klasseneinteilung (Oszklenia powstrzymujące atak; Badanie na właściwość powstrzymywania przebicia z użyciem narzędzi i podział na klasy).