Horst Wild – Tłumaczył Andrzej Machalski

W praktyce ustawicznie pojawia się pojęcie “szczelnych” lub “szczelnie zamykających” drzwi. Zaraz powstaje przy tym pytanie, co należy rozumieć pod tymi niezbyt precyzyjnymi pojęciami.
Technicznie określenia te trudno uzasadnić. Jedynie w objaśnieniach do normy znajduje się coś w rodzaju definicji: “Najmniej ostre wymaganie wyraża słowo szczelnie zamykający. Tutaj opisuje ono pewien stan budowlano-techniczny, jaki nie odwołuje się do odbytego badania w aparaturze doświadczalnej. Według przepisów budowlanych za szczelnie zamykające się uchodzą drzwi ze skrzydłem pełnościennym, domykającym się na zwykly styk lub na wręby i mającym uszczelnienia obiegowe co najmniej na trzech bokach. Oszklenie w takich drzwiach jest dopuszczalne.”

Wskazówki praktyczne
Drzwi szczelnie zamykających się nie należy mylić z drzwiami dymoszczelnymi. Jeżeli na podstawie przepisów budowlanych lub na życzenie zleceniodawcy wymaga się drzwi dymoszczelnych, muszą te ostatnie odpowiadać normie.