Horst Wild – Tłumaczył Andrzej Machalski

Duroplasty (łac. durus – twardy) są to tworzywa sztuczne, które są tylko jeden raz w stanie plastycznym, a potem twardnieją. Po stwardnieniu duroplasty są szczególnie odporne na ciepło i chemikalia. Nie dają się już więcej formować plastycznie, gdyż łańcuchy cząsteczek będąc w kłębuszkowym układzie w miejscach zetknięcia wykazują wzajemne silne wiązania, które mogą być rozerwane tylko przez zniszczenie cząsteczki. Duroplasty jako materiał są właśnie dlatego twarde, sztywne, często kruche. Są niespawalne, nietopliwe, nierozpuszczalne, słabo pęczniejące, ale bardzo odporne na temperaturę.Wskazówki praktyczne
Duroplasty mogą być poddawane obróbce skrawaniem. Wskutek małej przewodności cieplnej powstaje niebezpieczeństwo koncentracji ciepła w miejscu obróbki. Aby zapobiec przypaleniom, należy pracować z dużą szybkością cięcia i małym posuwem.