Horst Wild – Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Elastomery (z greckiego elastikose – sprężynujący) są to tworzywa sztuczne, które cechują się dużą elastycznością w szerokim zakresie temperatur. Cecha ta jest zapewniona dzięki temu, że trójwymiarowa sieć molekularna wykazuje tylko niewielkie połączenia poprzeczne. Długie łańcuchy cząsteczek są skłębione, a w punktach styku maja bardzo słabe, lub nie mają wcale wzajemnych połączeń. Dzięki temu poszczególne odcinki łańcuchów, w przeciwieństwie do całej cząsteczki zachowują względnie duże możliwości ruchu.Wskazówki praktyczne
Elastomery nie nadają się do spawania, są nierozpuszczalne, nie topią się, ale pęcznieją. Elastomery mają cechy podobne do gumy. Typowym przedstawicielem elastomerów jest syntetyczny kauczuk. Elastyczność zostaje zachowana również w obszarze niskich temperatur. Niektóre elastomery są wysoce elastyczne i ciągliwe nawet w temperaturze – 50 !C. Z tego powodu nadają się szczególnie jako materiał uszczelniający, jeśli elastyczność ma być zachowana niezależnie od temperatury. Poniższa tablica podaje ważniejsze rodzaje elastomerów.