Helmut Weber – Tłumaczył Roman Benedykciuk

Definicja Farby na bazie żywicy silikonowej służą do pokrywania fasad i zawierają żywicę silikonową jako spoiwo, które stosowane jest jako wodnista emulsja. Jako spoiwo drugiego stopnia wykorzystywane są organiczne emulsje żywicy. Zaletą farb na bazie żywicy silikonowej jest to, iż spoiwo pierwszego stopnia jest bardzo hydrofobowe przy jednocześnie wysokiej gazoprzepuszczalności (przepuszczalność pary wodnej, przepuszczalność dwutlenku węgla). Pozwala to na osiągnięcie optymalnych właściwości w zakresie fizyki budowli oraz zapewnia dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych.

Najważniejsze właściwości:

 • hydrofobowość (wartość współcz. w < 0,1 kg/m 2 h 0,5 ),
 • przepuszczalność pary wodnej (wartość sD H2 O < 0,1),
 • przepuszczalność dwutlenku węgla (wykorzystywana na tynkach wapiennych),
 • nieznaczne naprężenia własne dzięki strukturze mikroporowatej,
 • system neutralny chemicznie (wartość współczynnika pH ok. 8)

  Struktura (warstwy) powłoki – Wskazówki praktyczne:

 • warstwa podstawowa (podłoże impregnujące),
 • farba wypełniająca na bazie żywicy silikonowej lub tynk zacierany) w przypadku występowania rys skurczowych lub naderwań tynku na tynku),
 • warstwa pośrednia (farba na bazie żywicy silikonowej),
 • warstwa wierzchnia (farba na bazie żywicy silikonowej).

  Farby na bazie żywicy silikonowej nadają się szczególnie do zastosowania w przypadku zespolonych systemów termoizolacji, fasad (elewacji) wykonanych z kamienia naturalnego i fasad tynkowanych, a także jako farba używana przy pracach renowacyjnych.

  Farba ta nie nadaje się jako środek chroniący konstrukcje żelbetowe przed karbonatyzacją.

  Literatura
  WEBER H.: Fassadenschutz und Bausanierung (Ochrona fasad i modernizacja budynków). Expert-Verlag, Renningen 1994.
  WEBER H., MEYER H.: Anstriche als Beschichtungen f.r mineralische Fassadenbaustoffe (Powłoki malarskie elewacji wykonanych z mineralnych materiałów budowlanych). Expert-Verlag, Renningen 1991.
  BN-82/6113-75. Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki. Farba silikonowa. Aprobata techniczna nr 1016/94 Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1998, Warszawa.
  Zestaw farb EPIKOL 101. Aprobata techniczna nr AT-153020/98 Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1999, Warszawa.
  Żywica silikonowa. Aprobata techniczna nr 2485/96-AT-15 Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1998, Warszawa. Norma europejska jest w przygotowaniu.