Heinz Freudenburg – Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Minimalna grubość warstwy (równa minimalnej grubości ściany) została ustalona jak następuje w normie DIN 1053-1 Mury cz.1.

Otynkowana jednowarstwowa ściana zewnętrzna: dmin = 115 mm.
Nieotynkowana jednowarstwowa ściana zewnętrzna: dmin = 310 mm.

Dwuwarstwowe ściany zewnętrzne:
nośna warstwa wewnętrzna dmin = 115 mm,
powłoka zewnętrzna (powłoka licowa): dmin = 90 mm.

Literatura
PN-84/B-03 230. Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
DIN 1053 Teil 1. Mauerwerk; Rezeptmauerwerk; Berechnung und Ausf.hrung (cz.1: Mury; Mury zgodnie z przepisami; Obliczanie i wykonanie).