Uwe Schubert – Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Środki impregnacyjne są to żywice syntetyczne o niskiej lepkości, których zadaniem jest zapobieganie wnikaniu wody w mury, tynki, drewno, beton lub jastrych poprzez cząsciowe wypełnienie otworków kapilarnych i porów w powierzchni lub przez powiększanie kąta zwilżania cos F medium zwilżającego. Przy tym zdolnośc do dyfuzyjnego odparowania nie powinna zostać w istotny sposób ograniczona. Na powierzchni nie powinna tworzyć się związana z ich działaniem połyskująca warstewka (film).

Jako środki impregnujące określa się:

 • żywice epoksydowe o niskiej lepkości zawierające lub nie zawierające rozpuszczalników, poliuretany, polietylmetakrylany, ale rółwnież zawiesiny i roztwory żywic silikonowych lub sole kwasu fluorokrzemianowego.

  Przy roztworach żywic silikonowych wystepuje zjawisko hydrofobowości. Impregnacja za pomocą żywic silikonowych, tzw. hydrofobizacja, powinna być stosowana przede wszystkim do powstrzymania przenikania wody do tynków i murów. Przy fluorokrzemianach mówi się o fluorokrzemianowaniu i te preparaty są szczególnie przydatne dla konstrukcji na zaprawie cementowej. Do powierzchni poziomych, np posadzek lub podłoży betonowych zalecane są środki impregnujące na bazie żywic reakcyjnych. Głębokośc wnikania roztworów impregnujących wynosi średnio 0,5 do 2 mm. Głębokość wnikania specjalnych preparatów impregnujących w optymalnych warunkach, przy odznaczających się dużą siłą ssącą materiałach, jak np. posadzki anhydrytowe, może wynosić nawet do 40 mm.

  Zalety
  Dzięki impregnacji z użyciem żywic dwuskładnikowych o niskiej lepkości można polepszyć wymienione cechy:

 • nieznacznie poprawić wytrzymałość mechaniczną,
 • podwyższyć odpornośc na ścieranie,
 • obniżyć wchłanianie kurzu,
 • ograniczyć agresywne dzialanie cieczy,
 • podwyższyć odporność na agresywne dzialanie środków chemicznych,
 • obniżyć niebezpieczeństwo poślizgów,
 • poprawić warunki higieniczne dzięki ułatwionemu utrzymaniu czystości,
 • zapobiegać iskrzeniu przy uderzeniach,
 • poprawić urabialność,
 • przyspieszyć przydatnośc do użytku.

  Wady

 • Przed zastosowaniem żywic reakcyjnych (dwuskładnikowych) podłoże powinno być osuszone na całej grubości.
 • Przy stosowaniu fluorokrzemianów i preparatów zawiesinowych wilgotnośc podłoża może wynosić max. 7%.
 • Impregnację w zależności od obciążenia należy powtarzać 2 – 3 razy na rok.
 • Środki impregnujące mogą zawierać rozpuszczalniki.
 • Nie nadają się do impregnacji asfaltu wylewanego, jastrychów magnezytowych jastrychów anhydrytowych i gipsowych, podłóg drewnianych i okładzin ceramicznych.