J.rgen Lech – Tłumaczył Andrzej Machalski

Izolacja termiczna fundamentowa jest to izolacja termiczna stykająca się z gruntem, usytuowana na zewnątrz licowej powierzchni budynku. Ma ona za zadanie nie tylko zmniejszyć straty ciepła, lecz z reguły także chronić izolację przeciwwilgociową położoną od strony zewnętrznej budynku. Materiałowi izolacji termicznej przypadają zatem następujące, różne funkcje:

 • zmniejszenie strat ciepła (energii),
 • zapobieganie tworzeniu się rosy,
 • ochrona izolacji przeciwwilgociowej przed uszkodzeniami mechanicznymi, ewentualnie też przed szkodliwymi substancjami zawartymi w gruncie (kwasy humusowe itd.) – w wypadku izolacji termicznej położonej od zewnątrz,
 • ochrona przed atakiem robactwa i gryzoni,
 • w pewnych sytuacjach przeciwdziałanie parciu hydrostatycznemu (obciążeniu wodą).

  Naturalnie, poza pierwszoplanowym zadaniem zmniejszenia strat ciepła, rolą materiału izolacji termicznej jest zapobieganie szkodliwemu zawilgoceniu dolnej części budowli wskutek możliwego tworzenia się rosy.

  Wskazówki praktyczne
  Zrozumiałe, że chodzi tu o materiał termoizolacyjny sprawdzony i odpowiedni do miejsca zastosowania oraz wynikających z tego oddziaływań. Z uwagi na podwyższone wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków mieszkalnych należy sprawdzić, czy podana przez producenta wartość współczynnika przewodności cieplnej jest zgodna z wartością przewidzianą w świadectwie dopuszczenia przez Instytut Techniki Budowlanej dla danego przeznaczenia.

  Wszelkie materiały termoizolacyjne znajdujące się na zewnątrz izolacji przecwwilgociowej wymagają świadectwa dopuszczenia. Szczególne miejsce zajmują tutaj te materiały termoizolacyjne, które przez swe specyficzne cechy tworzywowe z jednej strony spełniają funkcję izolacji termicznej, a z drugiej – odgrywają wtórną rolę izolacji przeciwwilgociowej w powiązaniu z odpowiednią izolacją przeciwwilgociową budynku.

  W ten sposób materiał termoizolacyjny – odporny na ściskanie, o porach absolutnie zamkniętych, szczelny na wnikanie wody i dyfuzję pary wodnej, przyklejony szczelnie – będzie skutecznie chronił izolację przeciwwilgociową przed wszelkimi oddziaływaniami, a ponadto sam będzie odporny na możliwe oddziaływania mechaniczne (np. późniejsze zagęszczanie gruntu – zasypki).

  Literatura
  PN-91/B-02020. Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
  Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków. Aprobaty techniczne – 88 numerów aprobat Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1999, Warszawa.
  DIN 4108-2. W-rmeschutz im Hochbau. W-rmed-mmung und W-rmespeicherung. Anforderungen und Hinweise f.r Planung und Ausf.hrung (Ochrona cieplna w budownictwie ogólnym. Izolacje termiczne i akumulacja ciepła. Wymagania i wskazówki dla projektowania i wykonania).
  DIN 4095. Geb-udedr-nung (Drenaż budynków).
  DIN 18195. Bauwerksabdichtung (Izolacje przeciwwilgociowe budynków).