Ludger Krogmann – Tłumaczył Andrzej Machalski

Są to kątowe kształtki z blachy stalowej, zwykle stosowane do stabilizacji położenia lub zakotwienia przeciw ssaniu wiatru (rys. 1) albo też do podwieszenia krzyżujących się belek (rys. 2).


Wymagania
Jarzma do zakotwień i podwieszeń wyrabia się z blachy stalowej ocynkowanej mającej grubość 2 mm. Mogą one być stosowane tylko do łączenia elementów drewnianych w konstrukcjach drewnianych poddawanych przeważnie obciążeniu statycznemu, tj. spoczynkowemu.

Dopuszczalna nośność podawana przez producenta dotyczy obciążenia gwoździ i dopuszczalnych naprężeń na rozciąganie elementu drewnianego.

Warunkiem zastosowania jest to, aby jarzma do zakotwień i podwieszeń były usytuowane parami i możliwie w mijankę. Gdy zdarzy się jednak potrzeba wykonywania jednostronnych połączeń, to belki należy zabezpieczyć przeciwko przekręceniu się. Zamocowanie odbywa się zasadniczo za pomocą specjalnych gwoździ przy zachowaniu ich odstępów od brzegu według normy.
Minimalna szerokość belek drewnianych wynosi przy jednostronnym lub przekątnym układzie B > s, a przy dwustronnym układzie B > 2s (gdzie s – głębokość wbicia gwoździa). Gdy jarzma do zakotwień i podwieszeń są używane do przejmowania obciążeń (sił) poziomych, to należy zastosować do jednocześnie występujących obciążeń pionowych dodatkowe jarzma tego typu lub też gwoździe do krokwi (rys. 1).

Na jarzma do zakotwień i podwieszeń brak norm; obowiązują dane producenta.