Uwe Schubert – Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Jastrych którego przyczepności do podłoża nośnego zostaje podwyższona w wyniku sił tarcia między jastrychem a podłożem. Nośne podkłady (podłoża) mogą być wykonane jako:

 • masywne stropy,
 • płyty podłogowe,
 • beton podkładowy,
 • stare wykładziny na betonie.

  Jastrych o podwyższonej przyczepności może przejmować wszystkie przewidziane obciążenia. Szczególnego znaczenia nabiera jednak sposób wiązania pomiędzy jastrychem a podłożem (istotne jest wstępne przygotowanie podłoża).

  Minimalna grubość jastrychu o podwyższonej przyczepności nie powinna być mniejsza niż 30 mm. Jastrychy magnezytowe i anhydrytowe nie nadają się do wytwarzania odmiany o wzmocnionej przyczepności.

  Wskazówki praktyczne – Opis wykonania (DIN 18 560)

 • staranne przygotowanie powierzchni podłoża (np. oczyszczenie, zwilżenie, przygotowanie mostków wiążących),
 • spoiny należy wykonywać tylko nad spoinami w podłożu nośnym,
 • moduł sprężystości jastrychu powinien być mniejszy niż moduł podłoża (np. osiągnięty przez dodatek tworzyw sztucznych),
 • nie planować zastosowania tego typu jastrychów na elementach budowlanych o dużym obciążeniu na zginanie, gdyż nie da się uniknąć tworzenia rys,
 • nie układać przewodów i kabli na podłożu,
 • jastrychy chronić przynajmniej przez 7 dni przed zbyt szybkim wysychaniem (np. osłanianie folią),
 • unikać przewiewów,
 • w zimie chronić przed mrozem, okrywając matami izolacyjnymi,
 • nie stosować sztucznego ogrzewania pomieszczeń,
 • wstępnie obciążać dopiero po 3 dniach,
 • pełne obciążenie możliwe najwcześniej po 7 dniach,
 • wskazane jest stosowanie impregnacji.

  Literatura
  CZIESIELSKI, SCHREPFER: Sch-den an Industriebżden Bd. 4 “Schadenfreies Bauen” (Uszkodzenia podłóg przemysłowych, tom 4 “Budowanie bez usterek”). IRB Verlag 93.
  Estrichm-ngel, Industriefussboden, Bd 2 (Wady jastrychów, Podłogi przemysłowe tom 2) Sch.tze, Bau-Verlag Wiesbaden 73.
  PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
  PN-62/B-10144. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
  PN-88/B-06250. Beton zwykły. Zaprawa wyrównująca. Aprobaty techniczne nr 2622/97 AT-15, 2811/97-AT-15 Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1998, Warszawa.
  DIN 18 560 Cz. 1, 3 i 7.