Horst Wild – Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Klasy dźwiękochłonności stanowią miarę tłumienia dźwięków przez okna. Jedna klasa dźwiękochłonności obejmuje zakres 5 dB porównawczego wskaźnika tłumienia dźwięków ROw . Zgodnie z VDI 2719 okna zostały podzielone na następujące klasy dźwiękochłonności.

Literatura
PN-88/B-10 085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.