Ludger Krogmann – Tłumaczył Andrzej Machalski

Klasy jakości tarcicy iglastej wynikają z podziału jej według wytrzymałości.Ponieważ wytrzymałość drewna podlega z reguły znacznym rozrzutom i istnieją różnorodne zależności, to w normach PN-75/D-01001 i PN-82/D-94021 przyjęto również możliwość sortowania maszynowego, ponieważ przy sortowaniu maszynowym wytrzymałość może być wyznaczona bardziej obiektywnie.

W normach polskich i w DIN 4074 rozróżnia się sortowanie wizualne (klasy jakości S7, S10 i S13) oraz maszynowe (klasy jakości MS7, MS10, MS13 i MS17).

Wizualne sortowanie przeprowadzają doświadczeni fachowcy. Sortowanie maszynowe odbywa się za pomocą odpowiednich i dopuszczonych maszyn sortujących.

Dla drewna budowlanego, którego przekroje poprzeczne nie są wymiarowane według nośności, obowiązują cechy jakościowe. Przy cechach tego rodzaju chodzi o optyczne wymagania jakościowe, które należy spełnić.

Cechy klasyfikacyjne tarcicy iglastej można znaleźć w normach.

Literatura
MIELCZAREK Z.: Budownictwo drewniane. Arkady, Warszawa 1994.
PN-75/D-01001. Tarcica. Podział, nazwy i określenia.
PN-82/D-94021. Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
DIN 1052 T.1. Holzbauwerke; Berechnung und Ausf.hrung (Konstrukcje drewniane; Obliczanie i wykonywanie).
DIN 4074. Sortierung von Nadelholz nach der Tragf-higkeit (Sortowanie drewna iglastego według nośności).