Horst Wild – Tłumaczył Andrzej Machalski

Jako kleje określa się tworzywa, które łączą ze sobą (dostawione) części przez kohezję i adhezję.

Najważniejsze kleje dla obróbki drewna i tworzyw sztucznych można scharakteryzować następująco:Literatura
PN-C-89352-1:1996. Kleje. Kleje do drewna. Metody badań. Postanowienia ogólne.
Klej – deszczułka posadzkowa aprobata nr 2328/97-AT-15; – drewno aprobata nr 2289/96-AT-15; – płyta warstwowa aprobata nr 2564/97-AT-15; – oraz 70 innych numerów aprobat Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1999, Warszawa.
DIN 16920. Klebstoffverarbeitung (Stosowanie klejów. Pojęcia).