Birgit Schżllhorn-Wossnig, Peter Wossnig – Tłumaczył Wiesław Słowik

Tradycyjna konstrukcja ryglowa szachulcowa jest ustrojem szkieletowym, w którym konstrukcję nośną stanowi szkielet drewniany – początkowo z drewna dębowego, później również z drewna iglastego. Przestrzeń między elementami szkieletu jest wypełniona materiałem niekonstrukcyjnym, jak mieszanina słomy, gliny i odpadów drzewnych, bądź też cegłą. Wypełnienie pełni funkcję stabilizującą i usztywniającą.
W strefie poza elementami nośnymi są sytuowane otwory drzwiowe i okienne. Głównymi elementami szkieletu nośnego są belki poziome – podwaliny i oczepy, między którymi są rozpięte belki pionowe – słupy. Dla przejęcia sił poziomych są konieczne skratowania, tworzące nieodkształcalne pola trójkątne.


Wizualny fenotyp konstrukcji szachulcowej stanowi siatka konstrukcyjna z pól kwadratowych i prostokątnych oraz z elementów przekątnych.

Wystające głowice belek oraz ręcznie wykonywane elementy złączy (czopy, wręby, złącza na nakładkę) są w różnych regionach w różny sposób obrabiane i ozdabiane. Do powszechnych zastosowań konstrukcji szachulcowej zalicza się budynki jedno- lub wielokondygnacyjne, w których każda kondygnacja stanowi sama w sobie zamkniętą całość. Układ elementów w rzucie jest ściśle określony; przekroje belek nośnych mają kształt kwadratu.


Nowe budynki w konstrukcji szachulcowej są obecnie wznoszone tylko sporadycznie. Znajomość problematyki dotyczącej ich konstrukcji ma znaczenie przede wszystkim w konserwacji zabytków oraz w pracach modernizacyjnych.

Literatura
ŻENCZYKOWSKI W.: Budownictwo ogólne t. II. Arkady, Warszawa 1990.
DZIARNOWSKI Z., MICHNIEWICZ W.: Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Arkady, Warszawa 1974.
MIELCZAREK Z.: Budownictwo drewniane. Arkady, Warszawa 1994.
PN-81/B-03150. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
NATTERER, HERZOG, VOLZ: Holzbauatlas Zwei (Poradnik Budownictwa Drewnianego cz. 2) oryginał Instytut Międzynarodowej Dokumentacji Architektonicznej, Monachium 1991.
JOSEF KOLB: Systembau mit Holz (Budownictwo systemowe z drewna). Baufachverlag Lignum, Zurich 1995.
FRITZEN, KLEINEN, LEWITZKI, LIPS-AMBS, WALLOSCHKE, WOSSNIG : Holzrahmenbaupraxis (Wznoszenie budynków z ram drewnianych). BruderVerlag, Karlsruhe 1990.
Informationsdienst Holz:

 • Wprowadzenie do projektowania detali w budownictwie drewnianym, Zeszyt 1, 2, 3
 • Budowle przemysłowe z drewna
 • Okładziny zewnętrzne z drewna
 • Izolacyjność akustyczna stropów drewnianych
 • Uwarunkowania projektowe w budownictwie drewnianym
 • Konstrukcje z ram drewnianych
 • Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe
 • Elementy drewniane w środowisku wilgotnym
 • Budynki energooszczędne
 • Budynki mieszkalne z drewna
  Detail, Seria 1994 Zeszyt 3, Instytut f.r internationale Architekturdokumentation, Monachium.
  WOLFGANG RUSKE: Neue Holzh-user im Detail (Detale konstrukcyjne współczesnych domów drewnianych). WEKA – Verlag, Kissing 1990.
  BERNH. KOLB (Wyd.): Aktueller Praxisratgeber f.r umweltvertr-gliches Bauen (Aktualny poradnik budownictwa przyjaznego środowisku). WEKA Verlag, Kissing 1995.
  Bund Detscher Zimmerer: Holzrahmenbau (Konstrukcje z ram drewnianych). Wydanie 2. Bruder Verlag, Karlsruhe 1992.
  Bund Deutscher Zimmerer : Holzrahmen mehrgeschossig (Konstrukcje z wielokondygnacyjnych ram drewnianych). Bruder Verlag, Karlsruhe 1996.