Gerhard Vżlkel – Tłumaczył Andrzej Machalski

Przez konstrukcje pomocnicze na budowie rozumie się takie, które są niezbędne dla wykonania budowli, tzn. z racji swego znaczenia są pomocą przy budowaniu. Konstrukcje pomocnicze są potrzebne do wykonania budowli tylko przejściowo i potem rozbierane. Nie wchodzą więc w skład budowli. Konstrukcje pomocnicze na placu budowy obejmują szalowania, podparcia, rusztowania robocze i ochronne itd.

Obliczenia statyczne mogą być potrzebne w szczególnych wypadkach, np. przy rusztowaniach elewacyjnych. Choć takie obliczenia statyczne i rysunki mogą być konieczne, jednak w rozumieniu norm są to czynności uboczne.

Ograniczenie w obu wymienionych normach: “na tyle, na ile są one konieczne dla własnego skutecznego działania” oznacza, że sprawdzenie stateczności konstrukcji pomocniczej jest wymagane albo na podstawie przepisów nadzoru budowlanego albo też innych.

Krążyny dla mostu lub równoważne konstrukcje nie powinny być uważane za konstrukcje pomocnicze na budowie.

W ogólności należy wyjść stąd, że konstrukcje pomocnicze nie wymagają obliczenia odkształceń lub rysunku.

Literatura
Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady, Warszawa 1994.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne, część 1. Arkady, Warszawa 1989.
DIN 18330. Mauerarbeiten (Roboty murowe).
DIN 18331. Beton- und Stahlbetonarbeiten (Roboty betonowe i żelbetowe).