Rainer Walter – Tłumaczył Andrzej Machalski

Krawędź dachu jest zewnętrznym zakończeniem połaci dachowej. Jeżeli połać nie jest odwadniana przez rynnę położoną na zewnątrz, krawędź dachu formuje się jako attykę (wygięcie w górę).

Wskazówki praktyczne
Wysokość attyki powinna wynosić:

 • przy nachyleniu dachu do 5! – około 10 cm,
 • przy nachyleniu dachu ponad 5! – około 5 cm ponad górną krawędzią izolacji lub nawierzchni (żwir, płyty, podłoże wegetacyjne).

  Jako górne zakończenie stosuje się nakrywy. Nakrywa krawędzi dachu powinna wykazywać wyraźny spadek ku dachowi, aby woda opadowa wraz z zanieczyszczeniami osadzającymi się na górnej części nakrywy nie mogła spłynąć na zewnątrz.

  Nakrywy attyk dachowych wykonuje się z metalu jako kilkakrotnie wygięte blachy, lub jako profile tłoczone na prasie z włóknocementu lub innych odpowiednich surowców.

  Zewnętrzny pionowy bok nakrywy powinien przykrywać górny brzeg tynku ściennego lub okładziny, przy wysokości budynku:

 • do 8 m ??5 cm,
 • ponad 8 do 20 m ??8 cm,
 • ponad 20 m ??10 cm.

  Boki nakryw należy zaopatrzyć u dołu w kapinos odległy co najmniej 2 cm od chronionej przez nie części budynku.

  Literatura
  KU” W.: Roboty pokrywcze i blacharskie. Arkady, Warszawa 1974.
  THALLON R.: Od piwnicy aż po dach, czyli ilustrowany poradnik projektowania i budowy szkieletowego domu drewnianego. The Taunton Press – Wydawnictwo Murator, Warszawa 1995.
  DIN 18531. Dachabdichtungen (Izolacje dachów).
  ABC der Bitumenbahnen, Technische Regeln 1991. Herausgegeben vom Industrieverband Bitumen-Dachund Dichtungsbahnen e.V. (vdd) (ABC układania papy bitumicznej).