Harry Peer – Tłumaczył Andrzej Machalski

Jest to technika łączenia poszczególnych arkuszy (tafli lub wstęg blaszanych). Mocowanie odbywa się na żabki. Nadaje się ona do krycia dachów i na okładziny ścienne.

Aby stosować możliwie mało rąbków poprzecznych, używa się przeważnie arkuszy w postaci długich wstęg blaszanych (coils) o długości maks. do 10,0 m. Tafle blaszane spotyka się tylko jeszcze przy konserwacji zabytków. Dzięki rąbkom stojącym powierzchnie w ten sposób pokryte uzyskują przebiegającą od kalenicy do okapu wąską strukturę liniową. Opisana technika nadaje się z reguły do blachy miedzianej lub cynkowej (typu Titanzink/Rheinzink).
Minimalne nachylenie dachu > 7! (13 %).
Przy nachyleniach dachu od 3! (5 %) do 7! konieczne jest użycie taśmy uszczelniającej.
Przy długościach arkuszy > 10,0 m musi być wykonany, jako kompensator termiczny, uskok spadku o wysokości min. 60 mm.

Zakończenie rąbka w strefie okapu:

 • stojący pojedynczy, jako ekonomiczne rozwiązanie,
 • stojący okrągły, jako optycznie bardziej zadowalający, szczelniejszy na zacinający deszcz.

  Wskazówki praktyczne
  Uwaga na korozję kontaktową (galwaniczną)! Nie może być bezpośredniego połączenia między elementami z cynku, miedzi i stali. Ponieważ pokrycia blaszane nie są samonośne, niezbędne jest poszycie płaszczyznowe (np. z drewna świerkowego, klasa jakości I, d > 24 mm, szerokość deski 40 do 60 mm) z leżącą na nim warstwą rozdzielającą (np. papa bitumiczna na welonie szklanym, drobno piaskowana).

  Alternatywy
  Krycie na rąbki stojące kątowe:
  nachylenie dachu > 25! (47 %), struktura liniowa optycznie mocniejsza.
  Krycie na listwy:
  nachylenie dachu 25! do 75!, szeroka struktura liniowa.

  Literatura
  PN-61/B-10245. Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne, część 3. Arkady, Warszawa 1990.
  VOB; DIN 18339. Rheinzink: Anwendung im Hochbau (Blacha “Rheinzink”: zastosowanie w budynkach).
  DIN 1745. Bleche und B-nder aus Aluminium (Blachy i wstęgi z aluminium).
  DIN 17670. Bleche und B-nder aus Kupfer (Blachy i wstęgi z miedzi).
  DIN 17700. Bleche aus legiertem Zink (Blachy ze stopów cynku).
  DIN 59610. Bleche aus Blei (Blachy z ołowiu).