Klaus Galil-a – Tłumaczył Andrzej Machalski

Jedną z cech jakościowych przy sortowaniu drewna jest skręt włókien, jeśli włókna drzewne przebiegają spiralnie wokół osi pnia (rys. 1).Skręt włókien odgrywa rolę szczególnie przy sortowaniu drewna iglastego. Nachylenie włókien służy jako kryterium pomiarowe. Dopuszczalne nachylenie włókien jest ważne w momencie sortowania. Zwiększenie się przekręcenia/nachylenia włókien później jest dopuszczalne.

Nachylenie włókien jest to względne odchylenie włókien od wzdłużnej krawędzi (sztuki) tarcicy.

Nachylenie włókien – jest to odchylenie “e” włókien zmierzone na długości 1000 mm.

W normalnym wypadku nachylenie włókien określa się według przebiegu pęknięć skurczowych (rys. 2).

Ponieważ skręt włókien w “stanie mokrym” jest trudny do rozpoznania (brak pęknięć skurczowych), to w przypadku konstrukcji, w których jest ważna stabilność ksztaltu (na przykład widoczne konstrukcje drewniane, elementy ram drewnianych), w miarę możności powinno się stosować tylko wysuszone drewno.

Literatura
PN-82/D-94021. Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymalościowymi.
DIN 4074-1. Sortierung von Nadelholz nach der Tragf-higkeit. Nadelschnittholz (Sortowanie drenwa iglastego według wytrzymałości. Tarcica iglasta).
DIN 68365. Bauholz f.r Zimmererarbeiten. G.tebedingungen (Drewno budowlane do robót ciesielskich. Wymagania jakościowe).