Gert Wessner – Tłumaczył Roman Benedykciuk

W pracach budowlanych prowadzonych na sucho masa szpachlowa (PN-C/62-81502; BN/73-6112-04) służy do spoinowania połączeń pomiędzy płytami oraz wyrównywania powierzchni w obszarze łbów wkrętów i gwoździ. Tym samym możliwe jest uzyskanie równej powierzchni ściany (stropu). Jednocześnie masa szpachlowa całkowicie pokrywa powierzchnię płyt gipsowych i płyt gipsowo-pilśniowych. Poza tym wykorzystywana jest także do osadzania płyt gipsowo-kartonowych lub wielowarstwowych płyt gipsowo-kartonowych.

Wymagania
Do szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych (BN/866743-02) przewiduje się gips budowlany do spoinowania lub też inne odpowiednie masy szpachlowe (PN-C/6281502).

Wskazówki praktyczne
Przed nałożeniem masy szpachlowej należy:

 • usunąć kurz ze spoin oraz płaszczyzn przewidzianych do szpachlowania,
 • obniżyć położenie wystających wkrętów, gwoździ i klamer,
 • sprawdzić, czy płyty zostały prawidłowo osadzone,
 • do szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych należy zapewnić temperaturę ok. +10 !C. Masy szpachlowe oferowane są przeważnie w postaci sproszkowanej i muszą być mieszane na budowie z czystą wodą. W tym celu wykorzystuje się specjalne nakładki wirujące do wiertarek.

  Zasadniczo należy zwrócić uwagę na to, aby w przypadku płyt wielowarstwowych – w celu zapewnienia izolacji akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej – zaszpachlować także spoiny pierwszej warstwy.

  Należy przestrzegać wskazówek podanych przez producenta.

  Literatura
  PN-62/C-81502. Szpachłówki i kity szpachlowe. Metody badań.
  BN-73/6112-04. Kity szpachlowe olejno-żywiczne ogólnego stosowania.
  BN-86/6743-02. Płyty gipsowo-kartonowe.
  Masa szpachlowa. Aprobaty techniczne nr 2391/96-AT-15, 2544/97-AT-15 Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1998, Warszawa.
  Szpachlówka. Aprobaty techniczne nr 2201/96, 2365/96, 2422/96, 2441/96, 2533/97, 2613/97-AT-15 Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1998, Warszawa.
  DIN 1168. Baugipse – Begriff, Sorten und Verwendung, Lieferung und Kennzeichnung (Gipsy budowlane pojęcia, rodzaje i zastosowanie, dostarczanie i oznakowanie).
  DIN 18 181. Gipskartonplatten; Richtlinie f.r die Verarbeitung (Kartonowe płyty gipsowe: wytyczne w zakresie obróbki i montażu).
  DIN 18 550. Putz; Baustoffe und Ausfuhrung (Tynki: materiały budowlane i wykonanie).