Rainer Walter – Tłumaczył Kszysztof Żak

Pod pojęciem “materiałów rolowych z tworzywa sztucznego” rozumie się zarówno materiały z tworzywa jak i z kauczuku. Jako synonimu używa się określenia “materiały rolowe wielkopolimerowe”. Materiały dachowe z tworzywa sztucznego są układane na dachach płaskich jednowarstwowo. Grubość wstęgi powinna wynosić min. 1,2 mm.

Dachowe materiały rolowe z tworzywa sztucznego są produkowane na kalandrach (układach ogrzewanych walców, które pod wysokim ciśnieniem wyciskają plastyczny materiał w formie wstęgi o z góry określonych wymiarach) albo metodą wytłaczania z użyciem pras ślimakowych o pracy ciągłej. Do produkcji w większości przypadków stosuje się tę ostatnią metodę.

Wskazówki praktyczne – Rodzaje materiałów
Materiały rolowe z tworzywa sztucznego do pokrywania dachów płaskich można podzielić na termoplasty (plastomery) oraz elastomery.

Termoplasty dają się kształtować na gorąco, tzn. pod wpływem ciepła stają się plastyczne i w zależności od temperatury mogą nawet przejść w stan ciekły. Po ochłodzeniu twardnieją z powrotem.

Elastomery są tworzywami sztucznymi, które dzięki luźnemu usieciowaniu cząsteczek są elastyczne jak guma także bez dodatku plastyfikatorów. W przeciwieństwie do termoplastów nie są wrażliwe na podwyższanie temperatury w zakresie do maks. 200° !C, a ich struktura molekularna nie ulega zmianie w tym przedziale temperatury.Najczęściej wykorzystuje się PVC, EPDM, EVA, ECB i PIB.

Układanie
Materiały rolowe dachowe z tworzyw sztucznych zabezpiecza się przed ssaniem wiatru mocując je mechanicznie, przyklejając lub stosując obciążenia dociskowe.

Połączenia wstęg z tworzyw termoplastycznych wykonujemy trzema następującymi metodami.

 • Łączenie z rozmiękczaniem.
  Przy stosowaniu tej metody miejsce połączenia smarujemy odpowiednim rozpuszczalnikiem, a następnie łączymy wstęgi pod ciśnieniem w jedną całość.

 • Zgrzewanie gazowe (z nadmuchem gorącego powietrza).
  Miejsca łączone zmiękczamy dmuchawą gorącego powietrza, a następnie podgrzane wstęgi łączymy pod ciśnieniem w jedną całość.

 • Łączenie taśmami uszczelniającymi.
  Niektóre materiały rolowe z tworzywa sztucznego mogą być produkowane z taśmą uszczelniającą na brzegu, przykrytą taśmą ochronną. Można także zaklejać połączenia oddzielną taśmą na placu budowy.

  Połączenia wstęg z elastomerów wykonujemy trzema innymi metodami.

 • Klejenie klejem kontaktowym Powierzchnie łączone smarujemy klejem i dociskamy do siebie.
 • Taśmy klejące topliwe Do łączenia służą specjalne tworzywa sztuczne, które po podgrzaniu i nadtopieniu wykazują w tym stanie bardzo dużą siłę klejenia.
 • Taśmy uszczelniające.

  Literatura
  FRANCKE B., HAN Z., LUBCZYÁSKA E.: Pokrycia dachowe dla domów jednorodzinnych. COIB, Warszawa cz. 1. 1992, cz. 2. 1994.
  KONECKI W.: Nowe materiały i techniki krycia dachów. Arkady, Warszawa 1980.
  ROJEK Z., SIEDLANOWSKA J.: Instrukcja stosowania taśm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB, Warszawa 1982.
  PN-87/C-89004. Wyroby z tworzyw termoplastycznych. Cechy i cechowanie.
  DIN 7864. Elastomer-Bahnen f.r Abdichtungen (Materiały rolowe z elastomerów do uszczelniania).
  DIN 16729. Kunststoff-Dachbahnen aus ECB (Materiały rolowe dachowe z tworzywa sztucznego ECB).
  DIN 16730. Kunststoff-Dachbahnen aus PVC (Materiały rolowe dachowe z tworzywa sztucznego PVC).
  DIN 16935. Kunststoff-Dachbahnen aus PIB (Materiały rolowe dachowe z tworzywa sztucznego PIB).