Peter Stemmermann – Tłumaczył Krzysztof Żak

Metoda “floatingu” (nanoszenia kleju bądź zaprawy bezpośrednio na podłoże) odnosi się do wykonywania wykładzin ceramicznych na cienkiej warstwie zaprawy utwardzalnej hydraulicznie, klejach dyspersyjnych i zawierających żywicę epoksydową.

Metoda “floatingu” polega na nakładaniu odpowiedniej zaprawy na powierzchnię roboczą, czyli pokrywaną płytkami. Zaprawę “cienkowarstwową” nakłada się w dwóch operacjach roboczych. Najpierw zaprawę naciąga się na podłoże za pomocą pacy, wmasowując ją jednocześnie z dociskiem w podłoże. W ten sposób drobne cząstki piasku i pyłu, którymi pokryte jest podłoże, mogą się połączyć z zaprawą i nie tworzą warstwy rozdzielającej. W drugiej operacji roboczej zaprawę wyczesuje się szpachlą grzebieniową trzymaną prostopadle do podłoża. Płytki należy układać na wyczesanej warstwie zaprawy, zanim na jej powierzchni zacznie powstawać zaschnięta cienka warstewka. W doborze stosowanej szpachli grzebieniowej należy się kierować formatem płytek ceramicznych oraz stosownymi zaleceniami technicznymi.

Wskazówki praktyczne
Zaletą opisywanej metody jest możliwość bardziej racjonalnego układania płytek w porównaniu z metodą “butteringu” (nanoszenia kleju bądź zaprawy nie na podłoże, ale na płytki), metodą kombinowaną albo “metodą grubowarstwową” na zaprawie cementowej. Jeśli podłoże pod płytki nie jest wystarczająco równe, to przed nałożeniem zaprawy cienkowarstwowej trzeba je wyrównać za pomocą odpowiednich mas wyrównujących.

Alternatywy
Płytki układane metodą cienkowarstwową można kłaść także metodą “butteringu” albo kombinowaną.

Literatura
DŁUŻNIEWSKI J.: Układanie glazury i terakoty. COIB Warszawa 1989.
KRANZ K.-H.: Dick-, D.nn- und Fließbettmżrtel (Zaprawy grubowarstwowe, cienkowarstwowe i rozpływające się). Fliesen und Platten 6/93.
PN-75/B-10121. Okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
DIN 18 156 T. 1. Stoffe f.r keramische Bekleidungen im D.nnbettverfahren. Begriffe und Grundlagen (Materiały na wykładziny ceramiczne układane metodą cienkowarstwową. Pojęcia i podstawy).
DIN 18 157 T. 1. – 3. Ausf.hrung keramischer Bekleidungen im D.nnbettverfahren (Wykonawstwo wykładzin ceramicznych metodą cienkowarstwową).