Markus Weissert – Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Ciepło jest jedną z form energii. Ciepło przemieszcza się w ciałach od miejsc o wyższej temperaturze do miejsc o temperaturze niższej. Nigdy odwrotnie. Z tego powodu nie mogą istnieć mostki zimna, a tylko mostki cieplne.

Mostki cieplne są to ograniczone przestrzennie obszary konstrukcji budowlanych, w których w porównaniu z obszarami przyległymi występuje niższa temperatura powierzchni wskutek zwiększonego odprowadzania ciepła.

Wskazówki praktyczne
W obszarze oddziaływania mostków cieplnych występuje:

 • dodatkowa strata ciepła,
 • obniżona temperatura powierzchni elementu budowlanego.

  W wyniku obniżonej temperatury powierzchni może dochodzić do występowania punktu rosy. Jeśli taka sytuacja się powtarza, może dojść do rozwoju grzyba domowego, lub tylko zwiększonego gromadzenia się osadów.

  Mostki cieplne można podzielić na trzy klasy.

  Mostki uwarunkowane rodzajem materiału
  Tego rodzaju mostki powstają w wyniku zmiany przewodności cieplnej wewnątrz jednego lub kilku elementów budowlanych. Typowymi mostkami cieplnymi z tej klasy są wiązary dachowe, belki, uchwyty i inne kształtki łączące w elementach warstwowych, np. w betonach warstwowych, lub podporach w ścianach zewnętrznych (rys. 1a).

  Geometryczne mostki cieplne
  Mostki te powstają w sytuacji, kiedy pobierająca ciepło i oddająca ciepło powierzchnia elementu budowlanego są różnej wielkości. Do mostków geometrycznych zaliczają się biegnące po linii prostej mostki na krawędziach ścian zewnętrznych (rys. 1b). Występuje tam podpora stropowa i deska szczytowa lub okap, charakterystyczne dla dachu płatwiowego. Jeśli linie oznaczające strumienie ciepła deformują się we wszystkich kierunkach przestrzeni, jak np. w zewnętrznym narożniku lub przy wsporniku (narożnik ściany zewnętrznej pod płaskim dachem), to taki przypadek nazywamy mostkiem punktowym.  Mostki cieplne konwekcyjne
  Mostki takie powstają w wyniku nieszczelności lub prowadzenia przewodów energetycznych przez elementy budowlane. Przez te otwory, wskutek przenikania konwekcyjnego powietrza, gazów, lub nawet cieczy, energia cieplna transportowana jest od obszaru cieplejszego do chłodniejszego. Dobrymi przykładami takich mostków są niezaizolowane przejścia przewodów wodociągowych przez ściany zewnętrzne, przepuszczalność szczelin w szkrzydłach okiennych lub niewystarczająco szczelne szczeliny konstrukcyjne. Przykład może stanowić otwarta szczelina przy płatwi stopowej na dachu o konstrukcji krokwiowej z osłoniętymi aluminium matami krawędziowymi, stanowiącymi równocześnie izolację cieplną, przeciwwilgociową i osłonę od wiatru (rys. 2).  Literatura
  PN-91/B-02020. Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
  DIN 4108-8. W-rmeschutz im Hochbau. W-rmebr.cken (Ochrona cieplna w budownictwie. Mostki cieplne).