Horst Wild – Tłumaczył Andrzej Machalski

Za oblicówkę w nakładkę podwójną uważa się pionową oblicówkę zewnętrzną ściany lub też poziomą oblicówkę sufitu, składającą się z dwóch warstw desek – spodniej i wierzchniej (nakrywek, dekli).

Spodnia warstwa desek jest układana z prześwitami 8 do 10 cm. Na nią nakłada się wierzchnią warstwę tak, aby nakrywka zakrywała prześwit, jak również obustronnie brzegi warstwy spodniej na szerokości około 2 cm.

Nakrywki mocuje się – z uwagi na spodziewany skurcz tylko jednym wkrętem pośrodku deski.