Harry Peer – Tłumaczył Andrzej Machalski

Są to okładziny ścian zewnętrznych z poziomo założonych desek. Spotyka się dwa rodzaje oblicówki.

 • Niestrugane lub strugane, nieprofilowane, obrzynane deski są przybijane jednostronnie z zachodzeniem na siebie poszczególnych desek oblicówkowych. Deski mocowane są do konstrukcji podkładowej na gwoździe, w sposób łuskopodobny. Zachodzenie na siebie powinno przy tym wynosić >12% szerokości deski, co najmniej jednak 10 mm. Według przepisów minimalna grubość deski powinna wynosić 18 mm. Dla uzyskania dobrego spływu wody, deski powinny mieć kapinosy lub je tworzyć przez sposób przymocowania.
 • Deski łączone na wpust i pióro, deski profilowane z wrębem cieniowym. Te ze względu na brak kapinosów należy zalecać tylko w miejscach chronionych przed ulewnym deszczem.  Rodzaj drewna: świerk, jodła.
  Grubość desek: 19,5 mm, 22,5 mm.
  Szerokości desek – nie większe niż 120 do 140 mm, aby zniekształcenia i spowodowane nimi nieszczelności ograniczyć do minimum. Mocowanie na gwoździe, wkręty lub specjalne klamry z ocynkowanej lub nierdzewnej stali. Przy wykonywaniu należy przestrzegać zasady, aby za każdym razem tylko jedna deska była przymocowana do konstrukcji podkładowej (gwóźdź przechodzi przez jedną deskę).

  Między oblicówką a ścianą (lub umieszczoną od zewnątrz izolacją termiczną) należy zapewnić pionową wentylację od spodu – co najmniej 25 mm, lepiej 40 mm. W przypadku ścian zewnętrznych o konstrukcji drewnianej, należy za tego rodzaju przestrzenią powietrzną – położyć dodatkowo folię, pozwalającą na dyfuzję pary wodnej, która jednocześnie może przejąć rolę izolacji przeciwwiatrowej.

  Literatura
  KOPKOWICZ F.: Ciesielstwo polskie. Arkady, Warszawa 1958 (m.in. ulubione w polskiej tradycji oblicówki “na przylgę”).
  PRACA ZBIOROWA: Drewniany dom szkieletowy bez błędów. Poradnik projektanta, wykonawcy i inwestora. Wydawnictwo Murator, Warszawa 1997.
  THALLON R.: Od piwnicy aż po dach, czyli ilustrowany poradnik projektowania i budowy szkieletowego domu drewnianego. The Taunton Press – Wydawnictwo Murator, Warszawa 1995.
  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I Budownictwo ogólne, część 4. Arkady, Warszawa 1990.
  DIN 18334. Zimmer- und Holzbauarbeiten (Roboty ciesielskie i wykonywanie konstrukcji drewnianych).
  DIN 1052. Holzbauwerke (Konstrukcje drewniane).
  DIN 18516. Au§enwandbekleidungen, hinterl.ftet (Oblicówki ścian zewnęrznych, wentylowane od spodu).
  DIN 68800. Holzschutz im Hochbau (Ochrona drewna w budownictwie ogólnym).