H. Martin Illner – Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Budowlano – konstrukcyjnymi przedsięwzięciami, mającymi na celu konserwację drewna i materiałów drewnopochodnych oraz zapewnienie ich długotrwałej przydatności nazywamy wszystkie konstrukcyjne i fizyczne działania, które zapobiegają niekorzystnym zmianom.Przede wszystkim należy zmniejszyć trwałą wilgotność poniżej 20% i wyeliminować dostęp niszczących drewno insektów.

Wymagania
Normy dotyczące ochrony drewna podają konkretne dane i stanowią istotną pomoc w zastosowaniu środków budowlano – konstrukcyjnych w praktyce budownictwa drewnianego (DIN 68 800-2). Nie chodzi przy tym o możliwości techniczne, lecz o konkretne wymagania w sensie działania nadzoru budowlanego.Literatura
DIN 68 800-2. Holzschutz im Hochbau; Vorbeugende bauliche Massnahmen (Ochrona drewna w budownictwie. Zapobiegawcze przedsięwzięcia budowlane).