- Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

W systemie jednorurowym wszystkie grzejniki włączone są kolejno do jednego przewodu zasilającego (pierścienia) i wskutek tego temperatura zasilania każdego następnego grzejnika obniża się stosownie do ilości ciepła oddanego przez grzejnik poprzedzający.

Zasada działania
Wśród wielu różnych możliwości łączenia grzejników popularność uzyskały dwa systemy w których grzejniki połączone są w układzie z bocznicą do prowadzonego poziomo przewodu zasilającego (pierścienia).

Pokazaną na rys. 1a najkrótszą trasę uzupełnia się często mufą regulacyjną (patrz rys. 2a) lub kształtką zasysającą (rys. 2b).

Regulacja
Strata ciśnienia (różnica ciśnienia) w systemie ogrzewania jednorurowego bardzo niewiele różni się w sytuacji pełnego otwarcia zaworów grzejnikowych i przy całkowicie zamkniętych zaworach. Płynie z tego wniosek, że różnica ciśnienia nie nadaje się jako czynnik sterujący pracą pompy cyrkulacyjnej. Z kolei ponieważ temperatura powrotu zmienia się zależnie od obciążenia, to logicznie narzuca się sterowanie pompą zależnie od różnicy temperatury.

Jeśli temperatura zasilania regulowana jest zależnie od warunków pogody przez automatyczne urządzenie mieszające lub przez płynną regulację na kotle to wtedy pompą można sterować automatycznie zależnie od temperatury zasilania. W praktyce liczbę obrotów pompy dostosowuje się do temperatury zasilania, obniżając ją, lub podwyższając.Zalety

  • Prosty montaż, mniejsza długość przewodów, a zatem ekonomiczniejszy,
  • Niskie koszty towarzyszące: murarza, glazurnika, układania podłóg przy późniejszym montażu,
  • Liczniki ciepła oddzielne dla każdego mieszkania dadzą się łatwo wmontować w przewód pierścieniowy.

    Wady

  • Straty ciśnienia i średni strumień objętościowy przepływu są zasadniczo większe niż w systemie dwururowym; powoduje to wyższe koszty energii na pompowanie,
  • Większa powierzchnia grzejników,
  • Konieczne dokładniejsze wyliczenia (w porównaniu z układem dwururowym),
  • System jednorurowy nie nadaje się do wszystkich systemów wytwarzania ciepła, które wymagają niższej temperatury powrotu. Jeśli zawory termostatyczne zostaną zamknięte częściowo, lub całkowicie, woda ciepła płynie obejściem i nie schładza się. Wskutek tej cechy instalacja jednorurowa nadaje się z ograniczeniem, lub wcale w przypadku: – instalacji z buforowym zasobnikiem, – instalacji z kotłem kondensacyjnym, – ogrzewania zdalaczynnego.