Horst Wild – Tłumaczył Andrzej Machalski

Zakładka stałoszczelna jest popularną formą nieklejowego połączenia przy wykonywaniu powierzchni z desek równolegle leżących obok siebie. Połączenia tego rodzaju nawet po wyschnięciu drewna pozostają szczelne i nie pojawiają się otwarte spoiny.
Zakładka stałoszczelna znajduje zastosowanie na przykład w okładzinach ściennych i sufitowych.
Rozmaite możliwości ukształtowania położeń na zakładkę staloszczelną pokazano na rysunkach 1 do 3.Literatura
Płyta okładzinowa. Aprobaty techniczne nr, nr 2465/ 96-AT-15, 3219/98-AT-15, 3231/98-AT-15, 3373/98-AT-15 Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1999, Warszawa.