Klaus J. Galil-a – Tłumaczył Andrzej Machalski

Są to okna wbudowane w połać dachową. Zwane są też oknami połaciowymi. Okna dachowe są stosowane w adaptowanych poddaszach, jeżeli nie wyrażono zgody lub okazały się za drogie na lukarny z pionowymi oknami. Wymagania wobec okien dachowych odnośnie do izolacyjności cieplnej, przepuszczalności światła, stateczności, obróbki powierzchniowej, ochrony akustycznej itd. powinien spełnić producent.

Wykonanie
Oferowane okna dachowe mogą mieć różne formaty, warianty otworów i warunki wykonawcze, dostosowane do powszechnych odstępów krokwi i nachyleń dachu. Mogą być one wbudowywane stosunkowo łatwo we wszelkie popularne płaskie i profilowane rodzaje dachów, a także dachy zielone, o nachyleniu od ok. 20! do 90!.

W przypadku okien dachowych już przy projektowaniu należy uwzględnić to, że górna krawędź szyby powinna być na wysokości min. 185 cm, oraz aby był zapewniony swobodny dostęp do okna. Wysokość ścianki podokiennej musi wynosić – zależnie od prawa budowlanego – co najmniej 80-110 cm. Zależnie od nachylenia dachu otrzymuje się tym samym niezbędną długość okna (rys. 1). Ewentualnie może wchodzić w grę założenie dwóch okien dachowych jedno nad drugim.Ponieważ okna dachowe będące w handlu są samonośne, można je w normalnej sytuacji montować niezależnie od odstępów krokwi, jeśli tylko nie zostanie przez to poważnie zagrożona nośność konstrukcji dachowej, np. przez stosowanie wymianów. W razie wątpliwości konieczne jest sprawdzenie nośności. Ponadto należy pamiętać o tym, aby nie przerwać istniejących więźb dachowych. Aby móc wbudować wystarczającą izolację termiczną, zaleca się odstęp krokwi co najmniej a = szerokość ościeżnicy głównej + obustronnie 5 cm (rys. 2).

Przy wszelkich oknach dachowych należy bezwzględnie uważać na to, aby w przypadku wentylowanych konstrukcji dachowych nie pogarszać wentylacji. Przy częściowo zamkniętych polach międzykrokwiowych, wymiany muszą być wykonane ok. 2-4 cm niższe od krokwi.

Przy zamkniętych polach międzykrokwiowych konieczne są dachówki (kształtki) wentylacyjne.

Stosownie do rozporządzenia o ochronie cieplnej z 16 sierpnia 1994, spoiny w przenoszących ciepło powierzchniach obramień muszą być trwale nieprzepuszczalne dla powietrza. Izolacja paroszczelna od strony pomieszczenia musi być dlatego wiatro- i paroszczelnie przyłączona do konstrukcji okna (przyklejona, przyspawana, przykitowana).

Papę dachową (względnie przeponę dachową) należy tak podwinąć, aby spływająca woda deszczowa była odprowadzana z okna dachowego (rynna foliowa).

Literatura
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89, poz. 414).
PN-91/B-02020. Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.