Horst Wild – Tłumaczył Andrzej Machalski

Oszklenie, które opiera się ciśnieniu i pędowi określonej fali uderzeniowej. Badanie wykonuje się na podstawie symulacji wybuchu kulistego, bezodłamkowego ładunku, w zdefiniowanych warunkach. Dla oszkleń antywybuchowych przyjmuje się następujące klasy odporności: