Andrzej Machalski

Tradycyjne papy przeznaczone do układania na lepiku na gorąco są zdecydowanie wypierane przez papy termozgrzewalne, które układa się w ten sposób, że po nadtopieniu ich palnikami na propan-butan dociska się do zagruntowanego podłoża.

Osnowa szklana jest stopniowo wypierana przez poliestrową, która ma większą wydłużalność i tym samym lepszą odporność na ruchy podłoża. W celu zwiększenia odporności na promienie słoneczne asfalt poddaje się najpierw utlenianiu (oksydacji). Uzyskuje się tą drogą asfalt wolniej starzejący się (zjawiska łamliwości, łuszczenia), bardziej stabilny w wysokich temperaturach i niepękający w niskich temperaturach.

Jeszcze skuteczniejsze są dodatki modyfikujące, które intensywniej realizują wyżej podane cele. Jednym z nich jest APP (ataktyczny polipropylen), innym – SBS (styren-butadien-styren).

Działanie ich przedstawiono w tabeli 1.Symbole pap produkcji krajowej przeważnie składają się z jednej litery, następnie jest podawana gramatura osnowy i zawartość asfaltu (gramatura i asfalt w g/m 2 ). Papy importowane (oraz w rosnącej mierze także i papy krajowe) mają indywidualne oznaczenia, ustalane dowolnie przez daną firmę. Z reguły nie podaje się w nich gramatury osnowy ani wagi asfaltu.

Wiele informacji znajduje się w kartach reklamowych. Przykładem mogą być karty firmy Tegola, w których podano – oprócz przygotowania powierzchni, zastosowania i techniki układania – następujące parametry techniczne: punkt mięknięcia, penetrację, elastyczność w niskiej temperaturze, stabilność w wysokiej temperaturze, wodoszczelność, absorbcję wody, paroprzepuszczalność, wytrzymałość na rozciąganie podłużne i poprzeczne, wydłużenie przy obciążeniu podłużnym i poprzecznym, wytrzymałość na rozrywanie przy obciążeniu podłużnym i poprzecznym, grubość, ciężar papy, jej długość, szerokość, wykończenie powierzchni dolnej i górnej.

Papy na tekturze budowlanej niezgrzewalne
Dzielą się na papy izolacyjne – otrzymywane przez zaimpregnowanie tektury asfaltem, podkładowe – otrzymywane przez obustronne powleczenie zaimpregnowanej tektury asfaltem, wierzchniego krycia (nawierzchniowe) jak podkładowe, ale z posypką gruboziarnistą (np. serycytową) z wierzchu, chroniącą przed promieniami słonecznymi oraz z posypką drobnoziarnistą (np. piaskową), chroniącą przed sklejaniem się w rolce. Stosowane są następujące symbole:
a) papy izolacyjne I/333 i I/400,
b) papy podkładowe P/333/1100, P/400/1200, P/400/1600,
c) wierzchniego krycia W/400/1200, W/400/1600 oraz kolorowe WK/400/1200 i WK/400/1600.
Stosowanie: rodzaj I – do tymczasowych izolacji przeciwwilgociowych i do ochrony izolacji termicznej przed wodą z betonów i zapraw, rodzaj P – do dolnych warstw pokryć dachowych oraz do izolacji wodochronnych, rodzaj W do wierzchnich warstw pokryć dachowych.

Papy na welonie szklanym niezgrzewalne i zgrzewalne
Otrzymuje się przez powleczenie welonu z obu stron asfaltem i wykonanie odpowiedniej posypki. Rozróżnia się papę podkładową P/100/1200 (niezg.), papę wierzchniego krycia W/100/1400 (niezg.) oraz WF/100/3000 (zgrzew.). Liczba 100 oznacza oczywiście gramaturę welonu.
Stosowanie – jak wyżej.

Papy na welonie szklanym i folii aluminiowej zgrzewalne (tzw. paroizolacyjne)
Otrzymuje się przez powleczenie asfaltem i wykonanie odpowiedniej posypki. Jest to papa zaliczana do specjalnych.
Stosowanie: paroizolacje w przegrodach budowlanych.

Papy na tkaninie szklanej (włóknie szklanym) zgrzewalne
Występują tu m. in. odmiany: podkładowa PF/200/4000 oraz PG/200/3000 i wierzchniego krycia WF/200/4000. Co najmniej u góry posypka. Liczba 200 oznacza gramaturę tkaniny (włókna), wyraźnie większą od gramatury welonu.
Stosowanie: izolacje wodochronne narażone na wstrząsy i spękania oraz na ruchy rozciągające.

Papy na włókninie (tkaninie) poliestrowej zgrzewalne
Dzielą się na wierzchniego krycia, np.: WF/180/3000, WF/250/4000 oraz podkładowe np.: PF/180/3000, PF/250/ 4000 i PM/150/2000. Co najmniej u góry posypka. Mogą mieć spodnią stronę gofrowaną i ponadto zabezpieczoną przekładką antyadhezyjną (np. z folii polietylenowej). Przekładka może znajdować się po obu stronach. Gofrowanie ułatwia rozprężanie się gazów, tym samym eliminując pęcherze.
Stosowanie: pionowe i poziome izolacje wodochronne, pokrycia dachowe, też jako paroizolacja.

Papy podkładowe na włóknie szklanym z folią aluminiową zgrzewalne (tzw. paroizolacyjne)
Górna powierzchnia z posypką, dolna – gofrowana + przekładka antyadhezyjna.

Papy perforowane na włóknie szklanym podkładowe (tzw. wentylacyjne)
Papy specjalne mogą mieć obustronną przekładkę antyadhezyjną. Otwory eliminują pęcherze i pęknięcia termiczne, zapewniając osuszenie dachu dzięki rozprężeniu się pary.
Stosowanie: remonty starych dachów, wentylacja pokryć dachowych. Układane na podłożu luźno (bez przyklejania lub zgrzewania) pod papę wierzchniego krycia.

Literatura
Informator budowlany. Tom 1 Wyroby budowlane. Praca zbiorowa pod red. A. Kamińskiej, Wydawnictwo Murator, Warszawa 1999.
Prospekty reklamowe firm zajmujących się produkcją i dystrybucją papy (kolejność jak w “Informatorze budowlanym”): Assidom-n Packaging Sturovo Paramo Bitumen (Izomat Dębowa), awa – A.W.Andernach (Tengger West-Awa), Chemadin, DKD – Dorsten (Erst), General Membrane S.p.a. (Tegola Polonia), Icopal (Icopal Poland), Iko Sales International (Mador, Ar-Mar Brothers), Imperbel – PRS (NV Imperbel PRS), Izolacja Chełmża, Izolacja Zduńska Wola (Materiały Izolacyjne Izolacja), Izolacja – Jarocin, Izolmat W.Quandt (Izolmat), Katepal OY (Stema), Nord Bitumi (Poltexim), Onduline (Onduline Materiały Budowlane), Phonix (A/S Phonix Contractors), Polinova Bieruń (Polinova), Ruberoid (Ruberoid Key & Kramer International), Smid & Hollander – ESHA (Mega Plus), Vedag (Vedag Polska).