Peter Stemmermann – Tłumaczył Andrzej Machalski

Zaprawy rozpływowe są to zaprawy cienkowarstwowe o specjalnej, nadanej im właściwości rozpływania się.

Ich szczególną cechą jest możliwość występowania zmiennej konsystencji. Posadzkarz jest obecnie w stanie układać posadzki z płytek “pełnopowierzchniowo” (to znaczy kontakt płytki z zaprawą jest 100-procentowy) – w robotach wewnętrznych i zewnętrznych. Aby zaprawę pod płytką dało się równomiernie rozprowadzić, płytkę należy dosunąć z lekkim naciskiem lub postukać.

Wskazowki praktyczne
W robotach zewnętrznych, zwłaszcza na balkonach i tarasach, w basenach pływackich i na powierzchniach bezpośrednio do nich przylegających, jak również w przypadku posadzek silnie obciążonych, na przykład w lokalach sklepowych, supermarketach i innych miejscach, płytki ceramiczne należy w dużej mierze układać “pełnopowierzchniowo”.

W wymienionych miejscach normy zalecają stosować metodę kombinowaną. Ponieważ jednak kombinowana metoda układania płytek jest bardzo pracochłonna i kosztowna, w praktyce jest stosowana rzadko.

Specjalnie dla podłóg opracowana zaprawa rozpływowa jest najpierw doprowadzana przez mieszanie do konsystencji “ciekłoplastycznej”, następnie nanosi się ją na podłoże szpachlą zębatą o kawadratowych zębach 8 mm. Płytki przykładowo o formacie 30 x 30 cm kładzie się na podlewce z zaprawy i dosuwa przy lekkim nacisku. Gdy odejmiemy płytkę, widzimy na spodzie (rys. 1), że zaprawa rozpływowa jest rozprowadzona na całej powierzchni.Zaprawy rozpływowe stosuje się w szczególności do układania płytek na balkonach i tarasach. Dalszymi zakresami ich zastosowania są posadzki narażone na większe obciążenia dynamiczne (uderzenia, siły boczne), spowodowane na przykład przez wózki do zakupów, wózki podnośne z towarem itp.

Literatura
PETER-MICHAEL STANGE: Układanie glazury i terakoty. Muza, Warszawa 1998.
PN-EN 87:1994. Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
DIN 18157-1. Ausf.hrung keramischer Bekleidungen im D.nnbettverfahren, hydraulisch erh-rtende D.nnbettmżrtel (Wykonanie okładzin ceramicznych metodą cienkowarstwową, hydraulicznie twardniejące zaprawy cienkowarstwowe).