Gerd Wessner – Tłumaczył Andrzej Machalski

Płyty gipsowo-kartonowe zespolone składają się ze zwykłej płyty gipsowo-kartonowej i fabrycznie z nią związanej izolacji termicznej. Do tego celu stosuje się taki materiał termoizolacyjny, jak styropian, pianka poliuretanowa lub wełna mineralna. Między płytą gipsowo-kartonową a izolacją termiczną można do specjalnych zastosowań umieścić warstwę paroszczelną. W płytach gipsowo-kartonowych zespolonych nastąpiło połączenie techniczno-budowlanych zalet płyty gipsowo-kartonowej z właściwościami termo- i dźwiękoizolacyjnymi użytych materiałów tłumiących.

Należy pamiętać o tym, że płyty gipsowo-kartonowe z pianką poliuretanową lub styropianem, jak również płyty gipsowo-kartonowe w charakterze “suchego tynku” z powodu swej łatwej zginalności i mocnego przyklejenia gipsem często prowadzą do pogorszenia ochrony przeciwdźwiękowej.

Do produkcji płyt gipsowo-kartonowych zespolonych powinny być stosowane wyłącznie płyty gipsowo-kartonowe oraz materiały termoizolacyjne określone normami lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Na podstawie rodzaju nałożonego materiału termoizolacyjnego, płyty gipsowo-kartonowe zespolone produkowane według norm, bez specjalnych badań powinny być zaliczone do klasy materiału budowlanego B 2 (normalnie zapalne). Zaliczenie do klasy materiału budowlanego B 1 (trudno zapalne) wymagałoby dopuszczenia (aprobaty) Instytutu Techniki Budowlanej.

Płyty gipsowo-kartonowe zespolone z płytami termoizolacyjnymi z wełny mineralnej odpowiadają klasie materiału budowlanego A 2 i są tym samym klasyfikowane jako niepalne.

Przy użyciu płyt gipsowo-kartonowych zespolonych jako “suchego tynku” należy unikać cyrkulacji powietrza między płytą gipsowo-kartonową zespoloną a murem. Styki płyt gipsowo-kartonowych zespolonych ze sobą należy szczelnie zamykać.

Literatura
PN-B-79405:1997. Płyty gipsowo-kartonowe.
PN-B-79406:1997. Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe (uwaga: w rozumieniu powyższego tekstu, ujęte tą normą płyty nie powinny być uważane za zespolone, gdyż są to zdwojone płyty gipsowo-kartonowe z rdzeniem kartonowym pośrodku).
DIN 18184. Gipskarton-Verbundplatten mit Polystyroloder Polyurethan-Hartschaum als D-mmstoff (Płyty gipsowo-kartonowe zespolone ze styropianem lub sztywną pianką poliuretanową jako materiałem termoizolacyjnym).