Gerhard Vżlkel – Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Definicja Podkład wiążacy jest to przygotowane podłoże lub środek, mający na celu poprawę przylegania tynku lub jastrychu do podłoża nośnego.

Wykonanie/Wskazówki praktyczne
Podkłady wiążące nakłada się na podłoża gładkie, nie wchłaniające wody, ale odtłuszczone i zdrowe. Najczęściej podkłady wiążące nakłada się na gładkie elementy z betonu.

Wiele rodzajów podkładów wiążących przygotowuje się na bazie zawiesiny tworzywa sztucznego. Osady cementowe można również zaliczyć do podkładów wiążących na bazie zaprawy cementowej. Jeśli podłoża są mokre, lub będą później narażone na wilgoć, to nie powinny być stosowane podkłady wiążące z użyciem tworzyw sztucznych.

Literatura
Podkład, podkład anhydrytowy, podkład cementowy, podkład epoksydowy, podkład podłogowy. Aprobaty techniczne (28 numerów) Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1998, Warszawa.