Andrzej Machalski


Wentylacja podciśnieniowa podłogi polega na tym, że powietrze spod płyt izolacyjnych i legarów podłogowych uniesionych nad podłożem jest wyciągane i kierowane do przewodów rozmieszczonych na obrzeżach podłogi. Przewody mają tak obmyślony układ otworów bocznych, aby zapewnić spokojny, laminarny ruch powietrza na całej powierzchni poddawanej wentylacji.

Do wytwarzania podciśnienia służy niewielki, cicho pracujący wyciąg elektryczny zasilany z 5-stopniowego transformatora. Zassane powietrze odchodzi na zewnątrz przez kratkę zewnętrzną lub do kanału wentylacyjnego.

Ponieważ wilgotne powietrze jest stale usuwane, następuje osuszanie podłoża. Eliminuje się w ten sposób ryzyko powstawania pleśni i grzybów, które to organizmy powodują stopniowe niszczenie podłogi, niezależnie od ich szkodliwości dla zdrowia, zwłaszcza alergików i astmatyków.

Agregat wyciągowy o długiej żywotności pracuje bardzo cicho, nie jest więc uciążliwy. Tylko raz do roku trzeba oczyścić jego wiatrak. Dodatkową zaletą przedstawionego systemu jest ogrzewanie podłogi przez powietrze pobierane przecież z ogrzanego wnętrza pomieszczenia; poprawia to komfort cieplny użytkowania pomieszczenia, gdyż zmniejsza różnicę odczuwalną temperatur między poziomem głowy a poziomem podłogi.

Legary mogą być drewniane lub plastykowe (z polipropylenu). Aby umożliwić pod nimi przepływ powietrza, osadza się je na polipropylenowych wkrętach regulacyjnych różnych odmian: białych – do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, zielonych – do hal sportowych, czerwonych – do większości obiektów przemysłowych. Wkręty umożliwiają odpowiednie dobranie wysokości położenia legara nad podłożem, w granicach od 10 (minimalnej) do 55 mm. Są też dłuższe wkręty, koloru czarnego, ktore umożliwiają największe wysokości regulacji od 60 do 105 mm. Wkręty są bardzo mocne. Do podłoża betonowego mocuje się je na kołki przemysłowe lub specjalne systemu “Nivell”, zakładane do otworów wywierconych w betonie, a do podłoża drewnianego – na wkręty do drewna. Płyty izolacyjne – jeśli są potrzebne – mocuje się do legarów specjalnymi uchwytami (oba wyroby, płyty i uchwyty, są systemowe, to znaczy produkcji firmy “Nivell”).

Ważnymi zaletami legarów regulowanych “Nivell” są:

  • układanie “na sucho”, a więc szybkie, co oznacza skrócenie procesu budowlanego,
  • lekkość (nie obciążają stropu),
  • możliwość zastosowania izolacji termiczno-akustycznej,
  • możliwość układania pod podłogą przewodów instalacyjnych.

    Szczególną zaletą jest łatwe wyrównanie podłogi do właściwego poziomu w razie napotkania na nierówne podłoże, a więc bez stosowania klinów, podlewek, warstw wyrównawczych itp. przez uniesienie legarów na wysokość do 55 mm; stosując dłuższe kołki (czarnego koloru) da się podnosić legary nawet na 105 mm nad podłoże (naturalnie zawsze co najmniej 45 mm wkręta musi pozostać w legarze).

    Przedstawiony system wentylacji podłogi został opracowany przez szwedzką firmę “Nivell System AB” specjalnie do renowacji i osuszania podłóg, choć nadaje się też do nowo budowanych obiektów. Stosuje się go do wszelkich samonośnych nawierzchni podłogowych o grubości od 22 mm w górę, a więc na przykład do fabrycznych paneli podłogowych 22 mm.