Gundolf Kr.ger – Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz


Sucha zasypka (perlit, wermikulit) jest to naturalny materiał ziarnisty, otrzymywany z kamienia wulkanicznego preparowanego termicznie w temperaturze powyżej 1000 !C. Następnie przez dodanie specjalnej mineralnej otoczki uzyskuje się przemianę sypkiego podłoża w stabilną, wyrównaną warstwę o znacznej wytrzymałości.

Przez zastosowanie zasypki można trwale wyrównać każdą niedokładność surowej podłogi. Można również pokryć prowadzone po powierzchni podłogi instalacje.

Na warstwę suchej zasypki można nanosić tradycyjne jastrychy mokre lub sypkie.

Wskazówki praktyczne

 • Klasa materiału budowlanego A 1
 • Uziarnienie 1 – 6 mm
 • Gęstość nasypowa ok. 490 kg/m 3
 • Masa nawierzchni wysokości 1 cm wynosi ok. 5,15 kg/m 2
 • Współczynnik przewodności cieplnej 0,23 W/(m Y K)
 • Wytrzymałość na ściskanie 0,31 N/mm 2 (naprężenia ściekające mierzone przy 10 % odkształceniu.

  Przy podłogach drewnianych należy zwracać uwagę na nośność podłoża z bali lub płyt drewnianych. Niedopuszczalne jest bezpośrednie układanie suchego podkładu na belkach, lub ślepej podłodze i późniejsze zasypywanie.

  W przypadku podkładów żelbetowych należy pokryć je wstępnie folią grubości 0,2 mm ,z zakładem co najmniej 20 cm, a na ściany wyłożyć na wysokość konstrukcyjną stropu. Przy podłogach na belkach drewnianych używać jako podkładu tektury falistej, której jednak nie należy zakładać na ściany.

  Na połączeniu ze ścianami należy umieścić pasy materiału izolacyjnego z włókna mineralnego grubości 8 – 10 mm, a w przypadku podłóg pływających – paski folii.

  Zasypkę (o granulacji 1 – 6 mm i wilgotności ??1 %) rozsypuje się na ślepej podłodze warstwą grubości ??20 mm i rozprowadza równomiernie i płasko (poziomo), używając sprawdzianu.

  Przy zasypywaniu warstwą grubszą niż 50 mm należy ją zagęścić. Jeżeli grubość warstwy wynosi ok. 100 mm zasypkę trzeba pokryć dodatkowo płytami gipsowymi.

  Literatura
  DIN 18 350. Prace tynkarskie i sztukatorskie.


 •