Rainer Walter – Tłumaczył Roman Benedykciuk

Pokrycia dachowe ze stalowej blachy trapezowej składają się z cienkich arkuszy profilowanej blachy stalowej. Grubość blachy i kształt profili zależne są od obciążeń, jakim podlega pokrycie dachu oraz od rozpiętości dźwigarów.

Przykład: profil trapezowy 100/275/0,88 wysokość profilu/szerokość żebra/grubość blachyWskazówki praktyczne
Ugięcie profili z blachy stalowej w środku pomiędzy dźwigarami nie powinno przekraczać l/300 (l = odległość między dźwigarami). Ugięcie górnych pasów (prostopadłych do naprężeń) może wynosić maksymalnie 3 mm w przypadku nadbudówek.

Wolno stosować jedynie ocynkowane stalowe blachy trapezowe, zaopatrzone przez producenta w dodatkową powłokę antykorozyjną. W rozumieniu przepisów dopuszczających materiały budowlane do zastosowania w budownictwie, wstępne malowanie danej powierzchni nie stanowi dodatkowej ochrony antykorozyjnej.

Obciążenia o masie powyżej 100 kg (np. palety z materiałami budowlanymi) mogą być układane i przejściowo składowane jedynie w obszarze podpór arkuszy blachy trapezowej. W razie konieczności należy pomiędzy konstrukcją wsporczą, a dodatkowym obciążeniem ułożyć podkładki rozkładające obciążenie (np. belki drewniane).

Odwodnienie dachu należy umieścić w najniższych punktach. Należy je zamocować w sposób mechaniczny na konstrukcji wsporczej; nad zagłębieniami należy rozmieścić blachy maskujące.

W trakcie prac montażowych woda, która ewentualnie dostała się do dolnego pasa, nie powinna tam pozostawać; należy ją odprowadzić, nawiercając dolne pasy.

Literatura
PN-61/B-10245. Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Zmiany: BI 3/71 poz. 31, BI 3/83 poz. 16.
BN-76/0642-34. Blachy trapezowe ocynkowane.
PN-84/H-92126. Blachy stalowe profilowane faliste ocynkowane lub bez pokrycia cynkiem.
PN-81/H-92900. Blacha cynkowa walcowana.
BN-79/0601-06. Pakowanie i przechowywanie blach.
Blacha trapezowa. Aprobaty techniczne (16 numerów) Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1998, Warszawa.
DIN 18807. Stahltrapezprofile (Profile ze stalowej blachy trapezowej).