Detlef Stauch – Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Krycie dachówką jest starym i popularnym w całej Europie sposobem krycia dachów spadzistych. Pokrycie dachówką musi zabezpieczać od deszczu w zwykym rozumieniu tego określenia. Natomiast wodoszczelności nie można oczekiwać od żadnego pokrycia. Wodoszczelność zapewniają specjalne uszczelnienia.

Zabezpieczenie od deszczu przez pokrycie dachu dachówką osiągane jest przez:

 • poziome i pionowe nakładanie się dachówek,
 • pochylenie powierzchni dachu.

  Rozróżnia się dachówki z lub bez połączenia zakładkowego, które są wytwarzane jako:

 • dachówki pasmowe,
 • dachówki prasowane,
 • dachówki formowane ręcznie.

  Dachówki z połączeniem zakładkowym mogą mieć zakładki boczne, zakładki ciągłe albo przerywane, lub zakładki podwójne. Krycie dachówkami z zakładką odbywa się jako pojedyncze.

  Krycie dachówką bez zakładek odbywa się jako:

 • pokrywanie przez zawieszanie,
 • krycie dachówką holenderską z kryciem górnym lub bocznym,
 • pokrycie mnich – mniszka,
 • pokrycie dachówką karpiówką jako: – pokrycie podwójne “w łuskę”, – pokrycie “w koronkę”, – pokrycie pojedyncze.

  Wskazówki praktyczne
  Normalne pochylenie dachu jest to dolna granica spadku, przy której pokrycie w praktyce okazuje się nieprzepuszczalne dla deszczu.

  Minimalne pochylenie dachu jest to najniższa granica spadku, której nie zaleca sie przekraczać. Minimalne pochylenie dachu jest zazwyczaj podawane przez producenta pokrycia dachowego.
  Przy wykonywaniu pokryć dachu dachówkami oprócz utrzymania normalnego pochylenia dachu obowiązują zasady ustalone przez dekarzy, które należy traktować jako uznane zasady techniki.
  Przy podwyższonych wymaganiach odnośnie do pokryć dachówkami należy przewidzieć dodatkowe środki zabezpieczające, do których należą:

 • wodoszczelny podkład,
 • podkład nieprzepuszczający deszczu,
 • pokrycie dolne,
 • zmniejszenie rozpiętości krokwi,
 • wstawienie warstwy papy.

  Podwyższone wymagania mogą dotyczyć:

 • aspektów konstrukcyjnych, jak: – silnie urozmaicona powierzchnia dachu, – szczególny kształt dachu, – duże długości krokwi;
 • przebudowy poddasza i wykorzystania go do celów mieszkaniowych;
 • specjalnych warunków klimatycznych, jak: – burze, – deszcze nawalne (ulewne), -zaspy snieżne, -tworzenie się nawisów śniegu i lodu.



  Alternatywa
  Z punktu widzenia funkcjonalności i efektów estetycznych pokrycia dachowe dachówką cementową są porównywalne z dachówką tradycyjną (ceramiczną). Dachówka tradycyjna produkowana była z gliny, dachówka cementowa z betonu. Kształty i graniczny kąt pochylenia dachu różnią się częściowo.

  Literatura
  STERLY H-J., B-TTCHER H., WALTER H.: Details rund ums Ziegeldach. (Szczegółowo o dachach krytych dachówką) Kżln 1993.
  Regeln f.r Dachdeckung mit Dachziegeln und Dachsteinen, (Zasady krycia dachów dachówką ceramiczną i cementową).
  Entwurf-Fachregel f.r Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen. (Zasady projektowania pokryć dachów dachówką ceramiczną i cementową).
  E DIN 456/A1. Dachziegel; Anforderungen, Pr.fung, fberwachung; ńnderung 1 (Dachówki; wymagania jakościowe, badania, kontrola; Wersja zmieniona 1).