Uwe Schubert – Tłumaczył Bronisław Bartkiewicz

Posadzka z tworzywa twardego jest to posadzka cementowa, pokryta warstwą tworzywa po stronie użytkowej, która stosowana jest z reguły jako wysoko obciążona posadzka przemysłowa.

Warstwa tworzywa sztucznego we wszystkich przypadkach, gdy jest nakładana na świeżo wykonaną posadzkę cementową może mieć grubość do 15 mm, zależnie od grupy obciążenia (posadzka dwuwarstwowa). Jeśli konieczne są jeszcze większe grubości, warstwa tworzywa twardego może być zastosowana jako oddzielna, na posadzkę już utwardzoną, po zapewnieniu odpowiedniej przyczepności. Powłoki (warstwy) twarde stosowane są w celu poprawy odporności na ścieranie. Prefabrykowane tworzywa twarde dzieli się tak, jak to podano w poniższej tablicy.Wskazówki praktyczne

 • Przy wprasowywaniu w świeża posadzkę cementową powłoka odbiera wodę i transportuje środki wiążące ku górze. Wymaga to końcowej obróbki
 • Przy zastosowaniu powłoki Curing zwracać uwagę, by podłoga nie była zbyt gładka
 • Należy wstępnie zaplanować i uwzględnić zasady odnoszące się do ograniczenia poślizgu
 • Zalecane jest badanie jakości

  Alternatywy
  Posadzki z żywic syntetycznych Posadzki przemysłowe

  Literatura
  LOHMEYER G.: Betonbżden im Industriebau; Hallen und Freifl-chen. (Podłogi betonowe w budownictwie przemysłowym. Hale i Areny odkryte). Betonverlag D.sseldorf, 1987.
  WEIGLER H., KARL S.: Beton: Arten – Herstellung Eigenschaften. Handbuch f.r Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau (Beton: Rodzaje, wytwarzanie, właściwości. Poradnik budownictwa z betonu, żelbetu i betonu sprężonego). Ernst und Sohn, Berlin 1989.
  SCHfTZE W.: Estrichm-ngel. Entstehen – Vermeiden Beseitigen (Wady posadzek. Powstawanie – Unikanie Usuwanie). Industriefussbżden, Bauverlag Wiesbaden, Berlin 1973.
  KLOPFER H.: Kunststoffbeschichtung auf Stahlbetondecke als Industriebodenbelag. Ablżsung und Auflżsung der Beschichtung (Wykładziny z tworzyw sztucznych na podłożu z żelbetu jako podłogi przemysłowe. Sposoby usuwania wykładzin). Forum-Verlag Stuttgart 1973.
  LAUX F.: Industriebżden in der Praxis (Podłogi przemysłowe w praktyce).Bautenschutz und Bausanierung 15 (1992) nr 1.
  N.N.: Risse in zementgebundenen Industriebżden. Reparatur von Beschichtungen (Rysy w podłogach przemysłowych na zaprawie cementowej. Naprawa uszkodzeń). Beton 41 (1991) nr 4, str. 200-201.
  NńGELE E., BRANDAU A., SCHNEIDER U.: Schadensf-lle und Schadensanalysen an beschichteten industriell genutzten Bżden (Przypadki i analiza uszkodzeń wykładzin używanych podłóg przemysłowych). Industriefussbżden 91. Ostfildern; Selbstverlag 1991, str. 743-753.
  SCHUSTER D., K-NIG W.: Neue Hartzuschlagstoffgemengen f.r hochverschleissfeste Industriefussbżden (Nowe ilości dodatków utwardzających do podłóg przemysłowych o wysokiej odporności na ścieranie). Betontechnik 9 (1988) nr 4, str. 111-114.
  SEIDLER P.: Instandhaltung und Sanierung von Industriefussbżden. (Konserwacja i remonty podłóg przemysłowych). Zentrallblatt f.r Indusatriebau 24 (1978) nr 6, str.378-381.
  STEPPLER K.: Anhydritestriche f.r Industriebżden? (Posadzki anhydrytowe w budownictwie przemysłowym?) Zentrallblatt f.r Indusatriebau 34 (1988) nr 3, str. 46 do 48.
  ULRICH F., FRITZ E.: Rissebildung bei zementgebundenen Industriefussbżden (Powstawanie rys w podłogach przemysłowych na zaprawie cementowej). Beton 41 (1991) Pro und contra. Boden – Wand – Decke 30 (1984) nr 6, str. 55-56.
  DIN 1100. Hartstoffe f.r zementgebundene Hartstoffestriche (Tworzywa twarde na posadzki wiązane cementem).
  DIN 18 560. Estriche im Bauwesen (Posadzki w budownictwie).